ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Каталошки број програма: 42  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија

Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија; Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Валентина Гагић, дипломирани историчар, ОШ `Јован Цвијић`, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање свести запослених у васпитно-образовним установама о постојању суптилних разлика у приступу, начину и усмеравању личних потенцијала деце у зависности од пола и унапређење њихових знања и вештина за оснаживање девојчица да пронађу свој пут

-Стицање знања запослених у правцу стварне разлике међу половима, потребама, потенцијалним тачкама спотицања и могућностима оба пола -Освешћивање различитих приступа и начина који васпитачи и наставници, свесно и несвесно, користе у зависности од пола деце -Развијање, путем вештина стечених на обуци, самопоуздања код девојчица -Унапређивање знања и вештина васпитача и наставника у правцу стварања равноправне и толерантне средине у којој се лични капацитети девојчица могу реализовати до максимума -Развијање компетенција запослених у образовно-васпитним институцијама да препознају и реагују на могућу појаву родно заснованог насиља и дискриминације -Унапрeђење компетенција запослених на превенцији родне дискриминације и насиља

-Учесници имају боље знање о разликама између полова -Учесници боље познају девојчице, потенцијална ризична подручја у емоционалној и социјалној сфери као и начине за њихово превазилажење -Учесници активно унапређују самопоуздање код девојчица и подстичу их на реализацију својих капацитета -Учесници су вештији да креирају равноправније окружење у којем може лакше и лепше да се одвија васпитно-образовни процес - Учесници успешније могу да препознају родну дискриминацију и родно засновано насиље - Учесници су упознати са могућностима превенције и спремнији за адекватно и ефикасно заустављање родно заснованог насиља и доскриминације

 • 1. дан
  • Одгајати девојчице
  • Пауза
  • Јачање самопоуздања и вештина комуникације девојчица
  • Пауза
  • Како помоћи у реализацији личних потенцијала девојчица
  • Пауза
  • Дикриминација и насиље над девојчицама
  • Поступање у ситуацијама дискриминације и родно заснованог насиља
  • Превенција дискриминације и родно заснованог насиља

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ruma Ана Бусарац, Маја Матејић 30 3.98

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.98