НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Каталошки број програма: 637  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Иван Недељковић, Дипломирани психолог, Прва крагујевачка гимназија; Мирјана Милчић, Дипломиранипсихолог, ОШ ,,Станислав Сремчевић''; Маја Марковић, Дипломирани педагог , ПУ „Врабац„ и Прва крагујевачка гимназија;

Иван Недељковић, Дипломирани психолог, Прва крагујевачка гимназија; Мирјана Милчић, Дипломиранипсихолог, ОШ ,,Станислав Сремчевић''; Маја Марковић, Дипломирани педагог , ПУ „Врабац„ и Прва крагујевачка гимназија;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Подршка развоју наставничких компетенција разумевања система образовања и његовог развоја као неопходних за наставника у XXI веку

Појашњавање суштине актуелних образовних стратегија, упознавање са детаљима законске регулативе. Повећање сигурности наставника кроз промену уверења о компетенцијама неопходним за праксу наставника у XXI веку. Пружање подршке наставницима за осмишљавање и развијање механизама којима се остварује виши степен сарадње унутар школе и сарадње са другим интересним групама изван ње.Развијање механизама саморефлексије и континуираног процењивања сопственог утицаја на промену у образовном систему.Подршка развијању вештина за преузимање одговорности и активно учешће:у промени стреотипне организације рада и живота школе кроз имплементацију прописа, разумевање потреба свих актера школског живота и стварање практичних услова за колаборативно деловање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводЗаконски оквири деловања, интерне норме и етос школеШкола двадесетпрвог века(Не)склад између захтева за променом и одговорности наставникаРазвој наставничких компетенција разумевања система образовањаТимски рад и колаборативно учењеСвест о личној одговорности и значају активног учешћаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Иван Недељковић, Мирјана Милчић, Маја Марковић 27 3.81
2 OШ ,,Станислав Сремчевић'', Лазе Маринковића 54, Крагујевац Иван Недељковић, Мирјана Милчић, Маја Марковић 30 3.88
3 OШ "Мирко Јовановић", Незнаног јунака 8, Крагујевац Иван Недељковић, Мирјана Милчић, Маја Марковић 20 3.89
4 Прва основна школа, Карађорђева 122, Ваљево Иван Недељковић, Мирјана Милчић, Маја Марковић 28 3.85
5 Прва основна школа, Карађорђева 122, Ваљево Мирјана Милчић, Маја Марковић 25 3.99
6 OШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Иван Недељковић, Маја Марковић 29 3.83
7 OШ "Мома Станојловић", Кнеза Михаила 40, Крагујевац Иван Недељковић, Мирјана Милчић, Маја Марковић 25 3.73

Укупно учесника: 184 | Просечна оцена: 3.85