ОБРАДА ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (Развијање читалачке, говорне културе и комуникацијских вештина)

Каталошки број програма: 845  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Злата Ђерић, професор, ОШ „Братство јединство„ Сомбор;

Злата Ђерић, професор, ОШ „Братство јединство„ Сомбор; Едита Сакали, Професор педагогије, ОШ,,Братство јединство„;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стварање и развијање читалачке културе, знања и вештина које читање подстиче. Унапређење учења. Значај читања – врсте учења Ефекти читања- образовни, васпитни,социјални, здравствени Метода стварања читаоца- пропедевтика Обавезна лектира

Стручно садржајно учење- знање, разумевање,просуђивање. Методско стратешко учење- ексцерпирање,сналажење у тексту,структурирање,организовање,планирање,одлучивање,обликовање,визуелизација. Социјално комуникативно учење - слушање,образлагање,аргументовање,дискутовање, сарађивање,презентовање. Афективно учење: развијање самопоуздања и самопоштовања,изграђивање вредносних ставова. Иновативна метода обраде лектире – експозиционо – креативни методски поступак. Подстицање културе читања и писменог изражавања . Оспособљавање за проналажење информација и оспособљавање за решавање задатака. Стварање вредносних судова,позитивних ставова и развијање читалачког укуса . Развијање социјалних и комуникационих вештина. Библиотека као институција

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данЗначај читањаЕфекти читањаМетоде стварања читаоца – васпитавање читалачке навике и потребе Иновативна метода радаОбавезна школска лектира – књиге по слободном избору. Критеријуми избора и селекција.

30

дана: 1
бодова: 8

1500 дин по полазнику семинара, 45000 за групу од 15 полазника, а укључене су надокнаде реализаторима и радно потрошни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Злата Ђерић, Едита Сакали 29 3.94

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.94