Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Каталошки број програма: 885  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460,

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460,

Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књижевнос, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, дипл.проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Таковски устанак,Горњи Милановац; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Лазаревац; Валентина Гаврановић, доктор филолошких наука, Медицинска школа ''Надежда Петровић''; Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон'', Крагујевац; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ.мастер, Математичка гимназија;

Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књижевнос, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, дипл.проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Таковски устанак,Горњи Милановац; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књиж, Гимназија Лазаревац; Валентина Гаврановић, доктор филолошких наука, Медицинска школа ''Надежда Петровић''; Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон'', Крагујевац; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ.мастер, Математичка гимназија;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пуно ангажовање ученика у целокупном наставном процесу Подстицање и развој интелектуалних вештина ученика (критичко и аналитичко мишљење, решавање проблема, истраживањe, примена знања, креативност, иницијатива,мотивацијa,самопоуздање)

Подршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика у складу са савременим трендовима и потребама ученика Афирмисање креативности, оргиналности, иновација у подучавању и учењу Развијање вештина за живот, рад и учење: комуникација и сарадња, критичко мишљење, решавање проблема, радозналост, креативност, иницијатива Успостављање функционалних знања, кључних вештина, стратегија учења, система вредности, самосталности и мотивације ученика

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данОбразовање за будућностРазвијање критичког размишљања и решавања проблемаНаставне активности за мисаоно активирање ученикаПодстицање радозналости и креативностиКреативност наставника (практичан рад)Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

2 500 динара по учеснику Административни трошкови – 10%; Трошкови акредитације, организација обуке и активности Удружења – 30%; Бруто хонорар за 2 реализатора и трошкови путовања– 60%.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд Љиљана Поша, Ивана Милошевић 28 3.99
2 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац Ненад Миладиновић 14 3.97
3 Прва основна школа, Ваљево Љиљана Поша, Нада Ћираковић 17 3.93
4 Ужичка гимназија, Ужице Љиљана Поша, Катарина Ристановић Ацовић 29 3.97
5 Сенћанска гимназија, Сента Љиљана Поша 13 3.99
6 Центар за стручно усавршавање, Лесковац Љиљана Поша 15 4
7 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд Љиљана Поша, Ивана Милошевић 26 3.92
8 Економско-трговинска школа, Краљево Катарина Ристановић Ацовић, Ненад Миладиновић 25 3.96
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3, Нови Сад Љиљана Поша, Ивана Милошевић 27 3.78
10 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд Љиљана Поша 8 3.91
11 Гимназија у Лазаревцу, Доситеја Обрадовића 6 Љиљана Поша, Нада Ћираковић 18 3.97
12 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 12 3.75
13 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 14 3.93
14 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 17 3.98
15 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 9 3.93
16 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 16 3.94
17 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 13 3.9
18 Платформа Зум Ненад Миладиновић, Ивана Милошевић 9 3.91

Укупно учесника: 310 | Просечна оцена: 3.93