Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Каталошки број програма: 60  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање компетенција васпитача и наставника за потпуније и боље разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила и породичне динамике на понашање, емоционални и социјални развој детета и ученика

- Стицање знања о утицају попуштајућег васпитног стила на понашање, емоционални и социјални развој детета - Стицање знања о утицају попуштајућег васпитног стила на појаву одређених проблема у понашању - Стицање знања о значају постављања граница за правилан емоционални и социјални развој детета - Упознавање запослених са различитим стратегијама за постављање граница и правила у васпитном раду - Оспособљавање запослених за развијање ефикасних стратегија за постављање граница и правила у понашању у раду са децом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник) директор/помоћник директора

1. дан Попуштајући васпитни стил Постављање граница у васпитном процесу Стратегије за постављање граница и правила у понашању у раду са децом

30

дана: 1
бодова: 8

2.000 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младеновац Невена Ловринчевић, Маја Матејић 29 3.95
2 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 24 3.95
3 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 30 3.98
4 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 25 3.96
5 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 21 3.97
6 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 28 3.99
7 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 30 3.97
8 Сурчин Невена Ловринчевић, Маја Матејић 27 3.94
9 Добановци Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 29 3.99
10 Београд Невена Ловринчевић, Маја Матејић 28 3.94
11 Београд Ружица Петровић Гашевић, Јелка Петковић-Ђурић 29 3.96
12 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 Невена Ловринчевић, Маја Матејић 27 4
13 Јагодина Невена Ловринчевић, Маја Матејић 30 3.98
14 Блаце Невена Ловринчевић, Маја Матејић 22 3.99

Укупно учесника: 379 | Просечна оцена: 3.97