КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКИХ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Каталошки број програма: 863  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Слободан Павловић, дипломирани психолог, ПШ са домом ученика ''С.Маринковић'', Пожаревац; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе , ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Велина Стојковић, професор енглеског језика и књижевности, Средња школа Велико Градиште;

Јасмина Мишић, Професор разредне наставе , ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Велина Стојковић, професор енглеског језика и књижевности, Средња школа Велико Градиште;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за креирање и реализацију наставних садржаја и материјала у контексту вишеструких интелигенција у циљу прилагођавања когнитивним различитостима ученика

Упознавање наставника са основним карактеристикама теорије вишеструке интелигенције; унапређивање компетенција наставника за извођење наставног процеса применом метода и техника заснованих на различитим врстама интелигенције; оснаживање наставничких компетенција за праћење и процењивање различитих аспеката учења коришћењем иновативних техника евалуације; пружање подршке ученицима у учењу прилагођавањем наставних садржаја различитим стиловима учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Појам и врсте вишеструке интелигенције2. Врсте интелигенција , карактеристике ученика и активности према типу интелигенције3. Израда плана часа у контексту вишеструких интелигенција4. Евалуација у контексту вишеструких интелигенција 5. Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику надокнада реализаторима, радно потрошни матријал и трошкове организације обуке Остали трошкови нису обухваћени

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Јасмина Мишић, Велина Стојковић 25 3.88
2 RC Smederevo Јасмина Мишић, Велина Стојковић 16 3.94

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.91