Формативно оцењивање

Каталошки број програма: 774  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Славко Ђокић, /, /; Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега

Славко Ђокић, /, /; Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање знања и вештина за примену наставних стратегија у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања ученика

- Упознавање учесника са формама формативног оцењивања и значајем формативног оцењивања за мотивацију ученика и њихова постигнућа; - оспособљавање наставника за примену наставних стратегија које подстичу напредовање ученика; - развијање вештина за планирање и спровођење формативног оцењивања

Наставници/директори ће: - знати како различите форме формативног оцењивања утичу на учење, мотивацију и постигнућа ученика; - разумети значај наставних стратегија за подстицање напредовања ученика; - примењивати наставне стратегије које подстичу напредовање ученика; - Бити оспособљени за планирање и спровођење формативног оцењивања

 • 1. дан
  • Представљање
  • Принципи формативног оцењивања и компетенције наставника
  • Кафе пауза са освежењем
  • Наставне стратегије у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања
  • Пауза за ручак
  • Квалитетна питања у функцији развоја формативног оцењивања
  • Кафе пауза са освежењем
  • Планирање и примена формативног оцењивања
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 24 3.93
2 Техничка школа Бајина Башта Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.92
3 Економска школа Крагујевац, Радоја Домановића 6, Крагујевац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.97
4 Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања-Чајкино брдо 18, 36210 Врњачка Бања, Србија Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 28 3.98
5 Техничка школа, 4. децембра бр. 3 Пријепоље Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 26 3.94
6 Средња школа "Др Ђорђе Натошевић", Трг слободе 2а, Инђија Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.9
7 ОШ "Мито Игумановић", Светосавска 2 Косјерић Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.99
8 Средња школа Нова Варош, Јевсатија Караматијевића 26 Нова Варош Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.81
9 Гимназија, Велика Плана, Војводе Мишића 3 Велика Плана Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.93
10 ОШ "Бранко Радичевић", Ул. Жарка Зрењанина 1 Марадик Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 19 3.98

Укупно учесника: 267 | Просечна оцена: 3.94