Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих

Каталошки број програма: 580  

Не

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261 , 0113282985

Јован Миљковић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0642864271, 0113282985

Марија Црнојевић, Дипломирани психолог и мастер андрагог, Фармацеутско-физиотерап. школа, ГИМНАЗИЈА ПЛУС; Зорица Милошевић, Доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Марија Црнојевић, Дипломирани психолог и мастер андрагог, Фармацеутско-физиотерап. школа, ГИМНАЗИЈА ПЛУС; Зорица Милошевић, Доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Наталија Гојак, Мастер андрагог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Јана Мишовић, Мастер андрагог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање едукатора/ тренера/ наставника за примену теоријских принципа и техника комуникације у образовном раду са одраслима и руковођење и вођење образовне групе одраслих кроз процес успешног учења.

Оспособљавање за: - Ублажавање баријера и препрека у вези са комуникацијом у процесу образовања и учења одраслих - Примењивање елемената интерактивне, конструктивне, мотивационе комуникације у образовном раду са одраслима, са нагласком на давању конструктивне повратне информације - Разумевање важности групне динамике и њених ефеката на успешност процеса учења одраслих - Вршење правилних избора сопственог позиционирања у процесу вођења и управљања групном динамиком ради успешног остваривања циљева и исхода учења

По завршетку обуке полазник: - користи различите врсте и технике комуникације у организацији и извођењу учења одраслих - користи различите технике активног слушања у комуникацији са полазницима - користи ненасилну и асертивну комуникацију у оснаживању полазника у процесу учења - примењује различите методе и технике давања повратне информације - креира атмосферу поверења и припадности у групи - опажа и идентификује групне процесе у образовној групи и прилагођава процес учења карактеристикама и захтевима ситуације - управља групном динамиком и интервенише у процесима структурирања и развоја групне динамике - решава проблематичне и конфликтне ситуације у групи - интегрише фазе учења и фазе групне динамике у јединствен процес.

 • 1. дан
  • 1. Комуникација у образовању и учењу одраслих
  • Пауза
  • 2. Повратна информација у образовању и учењу одраслих
  • Пауза
  • 3. Група и групна динамика у образовању и учењу одраслих
  • Пауза
  • 4. Фацилитација групног рада у образовању и учењу одраслих
 • 2. дан
  • 5. Вођено и планирано самостално учење учесника обуке – Избор типа руковођења групом

25

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику је 6300 дин. са ПДВ Спецификација цене: Реализатори – 2 дана X 2 реализатора; Организација тренинга; Материјал за семинар; Такса Филозофског факултета и Института за педагогију и андрагогију 13%; Трошкови ПДВ-а; За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 21 3.66

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.66