ИНТЕРНЕТ И МИ У СИГУРНОЈ МРЕЖИ

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 335  

Да

Агенција за образовање Марина и Јован, Вукасовићева 58/33, 11090 Београд, azo-seminar@live.com, 0643047052, ,

Зорица Прокопић, azo-seminar@live.com, 015876383, 0643679164,

Марина Петровић, др методике наставе информатике, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд;

Марина Петровић, др методике наставе информатике, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд; Зорица Прокопић, Педагошки саветник, Техничка школа, Лозница; Оливера Канкараш Милићевић, Професор, Економско-трговинска школа Кула;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ је развој стручних и етичких знања код наставника и ученика о интернету, предностима и недостацима за коришћење у образовању, за комуникацију и сарадњу, о компјутерској етици, начинима злоупотребе и сигурних понашања у циљу заштите ученика.

Упознати просветне раднике са развојем интернета и могућностима електронског учења, његовим предностима и недостацима; упознати их са могућношћу проналажења и коришћења знања преко интернета као и о начинима комуникације и сарадње преко интернета; стицање увида о питањима компјутерске етике; препознавање ризичних ситуација и понашања на интернету; стицање увида о ширини и обиму проблема које представља електронско насиље, његовим појавним облицима и начинима да се оно предупреди и избегну опасне последице по ученике; припрема предавања за ученике, родитеље и колеге о предностима које нуди интернет и опасностима које вребају као и о сигурним начинима понашања на интернету.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаРазвој Интернета, учење на даљину и е-учење2. недељаНачини комуникације и сарадње на Интернету3. недељаЕлектронско насиље4. недељаПрипрема за реализацију предавања и осталих активности у школи5. недељаПисање извештајаЗавршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику је 4000 динара (са ПДВ-ом) и она у себе укључује: рад са стучним предавачима, приступ материјалима потребним за рад, организација завршног сусрета, освежење, уверење о стручном усавршавању.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марина Петровић 4 4
2 Марина Петровић 2 3.95

Укупно учесника: 6 | Просечна оцена: 3.98