Виртуелни хербаријум

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 891  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Маријана Милосављевић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Маријана Милосављевић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Jачање компетенција учесника за израду дигиталног хербаријума и његову примену кроз пројектну наставу, оријентисану на исходе.

Јачање професионалних компетенција учесника за примену и креирање дигиталног садржаја виртуелног хербаријума. Упознавање са карактеристикама дигиталног и класичног хербаријума. Разумевање могућности вишенаменске примене хербаријума. Стицање знања о процесу израде различитих врста хербаријума. Оспособљавање за примену дигиталних алата и израду дигиталног хербаријума. Развијање вештине примене корелације у настави, кроз употребу дигиталног хербаријума. Примена дигиталног хербаријума кроз пројектну наставу, оријентисану на исходе.

Полазници ће познавати основне карактеристике хербаријума. Полазници ће стећи основна знања о начину израде хербаријума. Полазници ће разумети на који начин могу да примене хербаријум у оквиру свог предмета, успостављајући корелацију наставних садржаја. Полазници ће бити оспособљени за примену наставних алата за израду дигиталног хербаријума. Полазници ће умети да израде дигитални хербаријум према потребама свог предмета. Полазници ће креирати један виртуелни хербаријум који ће моћи да користе у настави. Полазници ће направити оперативни план за један или више школских часова на којима могу користи или креирати виртуелни хербаријум.

  • 1. недеља
    • Хербаријум, ботаничка башта и биљке у наставном процесу
  • 2. недеља
    • Наставни алати и израда виртуелног хербаријума

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младен Шљивовић, Маријана Милосављевић 8 3.97
2 Младен Шљивовић, Маријана Милосављевић 5 4

Укупно учесника: 13 | Просечна оцена: 3.99