Кооперативно учење у раду на пројектима

Каталошки број програма: 829  

Не

Предшколска установа "Мазза", Деспота Ђурђа 65, 18000 Ниш, drgnpvl@gmail.com, 0641315267, 0641232234

Данијела Гоцић, drgnpvl@gmail.com, 0641232234, 0641315267

Зорица Станисављевић Петровић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Драгана Павловић, Доктор техничких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Зорица Станисављевић Петровић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Драгана Павловић, Доктор техничких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Развој компетенција васпитача за кооперативно учење у пројектима Унапређивање учења кроз сарадњу деце и васпитача у раду на пројектима Развој социјалних компетенција деце Веће учешће родитеља и локалне заједнице - подршка учењу деце

Упознавање са теоријским основама кооперативног учења; Упознавање са карактеристикама и потенцијалима кооперативног учења у предшколском образовању; Информисање о могућностима примене кооперативног учења у различитим фазама пројекта; Упознавање са стратегијама кооперативног учења; Упознавање са поступцима за обазбеђивање и развој квалитета учења у раду на пројектима; Развој социјализације и позитивних односа у васпитним групама; Упознавање васпитача са „причама за учење“ за потребе евалуације кооперативног учења; Јачање компетенција васпитача за већу партиципацију родитеља и локалне заједнице у реализацији пројектних активности.

Након завршетка обуке учесници ће бити припремљени за: Имплементацију кооперативног учења у пројектном раду; За развој и усмеравање процеса учења у пројектним активностима; Пружање подршке конструкцији система знања код деце; За реализацију кооперативног учења у интегрисаном приступу; За успостављање и развој позитивне климе у васпитној групи и грађење просоцијалних односа на релацији деце и васпитача; За примену „прича за учење“ у евалуацији кооперативног учења; За веће укључивање родитеља и локалне заједнице у реализацију пројектних активности; За примену знања са семинара у практичном раду.

 • 1. дан
  • Упознавање и листа очекивања
  • Концепт кооперативног учења
  • Пауза
  • Кооперативно учење у пројектном приступу
  • Имплементација кооперативног учења кроз фазе пројекта
  • Пауза
  • Кооперативно учење – могући проблеми и стратегије превазилажења у пракси
  • Пауза
  • Коопетративно учење у реализацији пројеката у окружењу
  • Евалуација кооперативног учења – Прича о учењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000 динара. У цену су укључени материјали потребни за рад у радионицама. Путни трошкови реализатора нису укључени у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ратка Павловића 1б, Владичин Хан Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
2 Golubac Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
3 Žitorađa Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
4 Куршумлија Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
5 Куршумлија Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 26 4

Укупно учесника: 146 | Просечна оцена: 4