Интерактивна графика у математици и сродним наукама

Каталошки број програма: 348  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Биљана Ђурђевић, /, ОШ „Змај Јова Јовановић„, Београд; Сања Дачевић, /, ОШ „Змај Јова Јовановић„, ОШ „Браћа Барух„; Небојша Дабић, /, ОШ „Иван Горан Ковачић„, Београд;

Биљана Ђурђевић, /, ОШ „Змај Јова Јовановић„, Београд; Сања Дачевић, /, ОШ „Змај Јова Јовановић„, ОШ „Браћа Барух„; Небојша Дабић, /, ОШ „Иван Горан Ковачић„, Београд;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Усавршавање и едукација наставника. Унапређење наставе. Коришћење нових софтвера у настави. Примена интерактивних наставних садржаја.

Обука наставника за имплементацију богатог дидактичког материјала Геогебра пакета и за организовање иновативних и мултимедијалних часова; оспособљавање наставника за примену нове наставне методе; јачање наставничких информационо-комуникационих компетенција; подстицање наставника на истраживање и развијање нових софтвера употребљивих у настави и на даљи професионални развој; усавршавање наставникових способности да визуелизацијом садржаја допринесе повећању степена разумевања наставних садржаја код ученика; оспособљавање наставника за преузимање и коришћење туђих, као и креирање и дељење сопствених наставних материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводПаузаОсновне могућности програма ГеогебраПаузаПримери из наставне праксеПаузаПримене

30

дана: 1
бодова: 8

ЈЕДНОДНЕВНИ Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника-1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реал