Наставник као креатор климе у одељењу

Каталошки број програма: 46  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања

Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Oспособљавање наставника и стручних сарадника за подстицање, развијање и одржавање позитивне климе у одељењу

- Оспособљавање наставника за примену стратегија које утичу на побољшање комуникације у одељењу - Оспособљавање наставника за примену стратегија којима се подстиче мотивација ученика за учење - Оспособљавање наставника за примену стратегија које помажу у откривању узрока и превенцији школског неуспеха - Оспособљавање наставника за планирање и реализацију сарадње са родитељима ученика - Оспособљавање наставника за рефлексивни приступ пракси и израду и реализацију акционог плана са циљем да се стечена знања примене у пракси.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Комуникацијске вештине наставника Подстицање мотивације ученика за учење Улога наставника у превенцији и превазилажењу школског неуспеха Сарадња школе и породице Акционо истраживање – примена наученог у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 000 динара у нето износу (ова цена се односи на групу од 30 учесника). На овај износ додају се порези и доприноси за ауторске хонораре и путни трошкови за водитеље семинара. Школа која организује семинар дужна је, такође, да уплати 2.500 динара на рачун Инстутута за педагошка истраживања за припрему семинара и радних материјала за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Тошин бунар 17 11080 Земун Миља Вујачић, Душица Малинић 21 3.44
2 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Тошин бунар 17 11080 Земун Миља Вујачић, Душица Малинић 19 3.18
3 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Вањево Миља Вујачић, Душица Малинић 29 3.61
4 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Ваљево Миља Вујачић, Душица Малинић 30 3.9
5 ОШ "Стеван Сремац", Добановци Миља Вујачић, Душица Малинић 30 3.58
6 ОШ „Рудовци“, улица Душана Петровића Шана 4, Рудовци Миља Вујачић, Душица Малинић 24 3.99
7 ОШ „Рада Шубакић“, Гружа Миља Вујачић, Душица Малинић 20 3.96
8 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 62, Београд Миља Вујачић, Душица Малинић 28 3.76
9 OŠ "Nada Popović", Lomničke borbe 7 Миља Вујачић, Душица Малинић 30 3.96
10 Центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Миља Вујачић, Душица Малинић 29 3.77

Укупно учесника: 260 | Просечна оцена: 3.72