Компас за учење и поучавање

Каталошки број програма: 475  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Весна Радуловић, проф.педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, Професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Снежана Родић, Дипломирани психолог, ОШ"Коста Трифковић"Нови Сад; Драгана Бајатовић, Професор педагогије, Гимназија ''Светозар Марковић'' Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција за учење и поучавање ученика и проширивање репертоара наставничких вештина за креирање подстицајне средине за учење и стицање међупредметних компетенција

1.Откривање сопствених стилова учења, упознавање са карактеристикама стилова учења и сензибилизација за различите образовне потребе ученика 2. Разумевање улоге наставника у развоју компетенција за учење учења 3.Проширивање знања о социјалним феноменима у раду са децом 4.Унапређивање знања о психолошким принципима учења 5.Унапређивање знања о међупредметним компетенцијама и интегрисаном приступу учењу 6.Мотивисање учесника за преузимање професионалне одговорности за образовна постигнућа ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.) Начини учења и поучавања2.) Социјални феномени и психолошки принципи учења Међупредметне компетенције и интегрисано учење Препреке за учење-индивидуализација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара, 500,00 динара трошкови за потрошни материјал и прилоге, 2.000,00 динара за трошковие реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Коста Трифковић'', Берислава Берића 2, Нови Сад Снежана Родић, Драгана Бајатовић 25 4
2 ОШ ''Жарко Зрењанин'', Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.95
3 ОШ „Љубиша Урошевић“, Цара Душана 145, Рибаре Снежана Родић, Драгана Бајатовић 26 3.95
4 ОШ „Николај Велимировић“ Владе Јовановића 52, Шабац Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.84
5 ОШ "Душан Радовић", Велебитска бб, Нови Сад Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 4
6 ОШ ''Север Ђуркић'', Зелена 102, Бечеј Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.92
7 Економско трговинска школа "Вук Караџић", Светосавска 5, Стара Пазова Снежана Родић, Драгана Бајатовић 30 3.44

Укупно учесника: 201 | Просечна оцена: 3.87