Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Каталошки број програма: 251  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Миодраг Николић, Дипломирани дефектолог, ШОСО ,,11.октобар“ Лесковац; Ирена Стевановић Стаменковић, мастер, Дом здравља Лесковац

Миодраг Николић, Дипломирани дефектолог, ШОСО ,,11.октобар“ Лесковац; Ирена Стевановић Стаменковић, мастер, Дом здравља Лесковац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење способности и вештина наставника за осмишљавање, креирање и израду едукативних материјала за децу која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2.

Оспособљавање учитеља и наставника за практичну припрему материјала за појединачне предмете (српски језик, математика, свет око нас, историја, и др.); Оспособљавање васпитача за припрему едукативних свезака прилагођене узрасту од 2 године до поласка у школу.

Наставници и васпитачи су оспособљени да самостално израђују едукативне материјале прилагођене деци са сметњама у развоју. Пратиће напредак деце и додатно дорађивати материјале.

 • 1. дан
  • Увод и представљање предавача и полазника;Утврђивање права на ИОП и одређивање одговарајућих корака
  • Приказ едукативних материјала из области комуникације и језика
  • Приказ прилагођених едукативних материјала из области матаматичких вештина,упознавања света око себе
  • Радионица:Израда и практична припрема прилагођених едикативних материјала на основу датих примера
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.