ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ - ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ЗАВИСНОСТИ

Каталошки број програма: 1107  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Недељко Јовић, Дипломирани психолог, Агенције „Агапе 7“

Недељко Јовић, Дипломирани психолог, Агенције „Агапе 7“; Лаура Живковић, Дипломирани педагог, Агенција „Агапе 7“ Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Мотивисање и подршка наставницима у превенцији злоупотребе ПАС. Стицање вештина и знања наставника да се планира и спроводи системацки и континуирани превентивни рад у школи за ученике, наставнике, родитеље и локалну заједницу.

Саветодавни рад са породицама, симптоматологија злоупотребе ПАС. Планирање акција помоћи, подршке и саветодавног рада са младим зависницима, узрок рецидива и планирање мера заштите.

Мотивисање и подршка васпитачима у преузимању одговорне и активне улоге у превенцији злоупотребе ПАС. Обучавање наставника и родитеља за правовремено препознавање проблема зависности и стицање вештина за успешно акционо деловање у смислу помоћи. Оспособљавање наставника и родитеља за креирање специфичних превентивних програма и активности и упућивање на заједничко деловање.

 • 1. дан
  • АДОЛЕСЦЕНЦИЈА И РИЗИЧНА ПОНАШАЊА МЛАДИХ
  • Пауза
  • ТИПОЛОГИЈА РИЗИЧНИХ ПОРОДИЦА-САВЕТОДАВНО ПРЕВЕНТИВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА
  • ПОДЕЛА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ( НАЧИН КОРИШТЕЊА, ЗНАЦИ, СИМПТОМИ И ПОСЛЕДИЦЕ
  • Пауза
  • КАКО ПРЕПОЗНАТИ НАРКОМАНА (ЗАВИСНИКА) И КАКО РЕАГОВАТИ, ТЕСТИРАЊЕ НА ДРОГЕ
  • ТЕРАПИЈА НАРКОМАНИЈЕ, МОГУЋНОСТ ЛЕЧЕЊА И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ЗАВИСНИКА
  • Пауза
  • ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗНАЊА У ПЛАНИРАЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И САВЕТОДАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Мика Митровић Недељко Јовић, Лаура Живковић 25 3.95
2 ОШ "Љуба Ненадовић", Београд Недељко Јовић, Лаура Живковић 30 3.68

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.82