Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Каталошки број програма: 48  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0638579935, 0648948872

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; пок. Снежана Борисављевић, Професор енглеског језика, Валдорф педаг,

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Драгана Милић, Дипломирани васпитач , Предшколска установа "Савски венац" ; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД "Три мачке и две тачке"; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање нивоа компетенција васпитача, наставника, стручних сарадника и директора за остваривање успешне сарадње са родитељима

- Развијање сензибилитета код васпитача, наставника и стручних сарадника за препознавање потреба родитеља; - Упознавање са основним проблемима родитеља деце различитих узраста;Упознавање са типовима васпитних стилова родитеља и улогом темперамената у комуникацији са родитељима; - Оспособљавање васпитача, наставника и стручних сарадника да примењују технике комуникације којима остварују успешан однос са децом и одраслима; - Унапређивање и обогаћивање различитих облика сарадње са родитељима у предшколским установама и школама; - Разумевање значаја усклађености васпитних утицаја породице и васпитно-образовне установе за развој детета;

Очекује се да учесници обуке: - препознају базичне потребе код деце и родитеља у различитим фазама развоја; - поседују знања о карактеристикама различитих темперамента, њиховим потребама,снагама и слабостима; - оспособљени су да користе технике за остваривање успешне комуникације са децом и родитељима; - оспособљени су да помажу родитељима у сагледавању и решавању проблема које имају са својом децом; - унапређују квалитет постојећих облика сарадње са родитељима и креирају нове облике сарадње;

 • 1. дан
  • Предуслови добре сарадње са родитељима
  • Пауза
  • Улога темперамената у комуникацији
  • Пауза
  • Темпераменти и комуникација родитељ –васпитач/наставник
  • Пауза
  • Типови васпитних стилова
 • 2. дан
  • Природа конфликата
  • Пауза
  • Најчешћи конфликти са родитељима
  • Пауза
  • Облици сарадње са родитељима
  • Пауза
  • Осврт на научено
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, путне трошкове, хонораре за два реализатора семинара, порез и друге законске обавезе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Уједињене нације", Борова 8, Београд Весна Радонић, Биљана Суботић 29 3.93
2 Обреновац, ОШ Љубомир Аћимовић, Краља Милутина 3 Весна Радонић, Јелена Удовичић 16 3.96

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.95