Од самовредновања до екстерног вредновања

Каталошки број програма: 647  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Педагошки факултет уУжицу,Универзитет у Крагујевцу; Александра Милошевић, Доктор педагошких наука, Академија васпит-медиц струковних студија Крушевац

Александра Милошевић, Доктор педагошких наука, Академија васпит-медиц струковних студија Крушевац; Данијела Негројевић, Дипломирани педагог, Пољопривредна школа са домом „Љубо Мићић“, Пожега

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Развијање културе квалитета.Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача/стручних сарадника/директора.Јачање компетенција наставника за примену метода техника самовредновања

Освешћивање потреба наставника/васпитача/стручних сарадника/директора за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/ установе/дома. Оспособљавање наставника/васпитача/стручних сарадника/директора за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/установе/дома као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада. Јачање компетенција за тимски рад у процесу вредновања. Оспособљавање наставника/васпитача/стручних сарадника/директора за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијени резултата.

Очекује се да ће учесници бити мотивисани за укључивање у рад тимова за самовредновање; да ће разумети сврху и значај процеса вредновања и самовредновања као начина за обезбеђивање квалитета рада установе и сопственог рада; да ће бити оспособљени за континуирано самовредновање свога рада, за израду и примену различитих техника и инструмената за вредновање и самовредновање, као и за обраду резултата, анализу и израду акционих планова усмерених на унапређивање квалитета рада школе/установе/дома.

 • 1. дан
  • Вредновање и самовредновање-обезбеђивање квалитета образовања
  • Пауза
  • Предмет и циљ самовредновања наставника/стручних сарадника, самовред. школе и екстерно вредновање
  • Пауза
  • Методе и технике вредновања и самовредновања

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Светозар Марковић" Пионирска 1, Бродарево Александра Милошевић, Данијела Негројевић 29 3.62
2 ОШ Светолик Лазаревић Лазо - Бреково- Ариље Александра Милошевић, Данијела Негројевић 26 3.97
3 ОШ Стеван Филиповић-Дивци Александра Милошевић, Данијела Негројевић 17 3.97
4 OШ Рајак Павићевић - Рајка Тадића бр. 10 Бајина Башта Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.93
5 Медицинска школа „Стевица Јовановић", Панчево, Пастерова 2 Александра Милошевић, Данијела Негројевић 24 3.91
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Александра Милошевић, Данијела Негројевић 22 3.95
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Александра Милошевић, Данијела Негројевић 20 3.94
8 Школа за основно образовање одраслих Обреновац, Милоша Обреновића 143 Обреновац Александра Милошевић, Данијела Негројевић 25 3.98
9 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2 Крагујевац Александра Милошевић, Данијела Негројевић 25 3.96
10 ОШ "Ратко Јовановић" , Крушчица Ариље Александра Милошевић, Данијела Негројевић 21 3.98
11 Економско-трговинска школа, 4. децембра бр. 3 Пријепоље Александра Милошевић, Данијела Негројевић 14 3.94

Укупно учесника: 253 | Просечна оцена: 3.92