Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Каталошки број програма: 90  

Не

OŠ Filip Filipović, Bulevar oslobođenja 317, os.ffilipovic@mts.rs, 0113098280, 0112469629,

Невенка Крагуљац, nenakraguljac@yahoo.ca, 0113098280, 0642508359,

Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић„; Љиљана Сапунџић, Дипломирани педагог, ОШ „Илија Гарашанин„;

Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић„; Драгица Гајица Љуботиња, Професор разредне наставе, ОШ „Филип Филиповић„; Марија Бејатовић, Дипломирани филолог, ОШ „Филип Филиповић„; Љиљана Сапунџић, Дипломирани педагог, ОШ „Илија Гарашанин„;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање професионалних компетенција наставника за рад са родитељима. Јачање утицаја школе на васпитне компетенције родитеља

Освешћивање наставника за потребе родитеља да им школа пружи подршку у јачању васпитне компетенције. Оспособљавање наставника за примену тема из Приручника за родитеље. Оспособљавање наставника за едуковање родитеља у њиховом васпитном деловању. Освешћивање улоге наставника и школе у подршци породици у њеном васпитном деловању на дете. Оспособљавање наставника за афирмисање подстицајних васпитних поступака родитеља као важног услова правилног развоја детета.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данУвод- упознавање са програмом и циљевимаРазвијање сензибилитета наставника за потребе родитеља у јачању васпитних компетенцијаУпознавање наставника са темама из Приручника за родитеље Подстицајни и неподстицајни васпитни поступци родитељаПотреба за стручним усавршавањем наставника за едукацију родитеља у области васпитног деловањаПланирање тема за рад са родитељима у области васпитног деловања.

30

дана: 1
бодова: 8

Укупно: 40 800 У то је укључена цена реализатора програма (28 800), цена услуге школе (7 000) и трошкови потрошног материјала (5 000).