Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1

Каталошки број програма: 871  

Не

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Kapetan Mišina br 6, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140

Jasmina Marković, jasminamarkovic@live.com, 0116152511, 0638416524

Дејан Стевановић, Др, Клиника за дечју неурологију и психијатрију; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд

Дејан Стевановић, Др, Клиника за дечју неурологију и психијатрију; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оспособљавање медицинских сестара-васпитача и васпитача у предшколским установама за рано препознавање говорих, социо-емоционалних и осталих развојних потешкоћа код деце у јаслама и вртићима и практични приступи у свакодневом раду

Стицање основних знања о развоју чула, говорно-језичком, социо-емоционалном и моторичком развоју детета Упознавање са основним поремећајима говора, језика, комуникације, социо-емоционалног и моторичког развоја деце Овладавање вештином систематског препознавања ових потешкоћа применом упитника Специфичне технике рада са децом са акцентом како укључити дете са развојним потешкоћама са осталом децом Израда дидактичких средстава и њихова примена у раду са децом Примена техника за праћење напредовања деце; израда педагошког профила и „приче за учење“ Остваривање сарадње са породицом, тимом за инклузију, педијатрима, логопедима/дефектолозима који раде са децом која имају потешкоће Примена модела тимског рада у практичним приступима детету са

По завршетку обуке очекује се да ће медицинске сесте/васпитачи у јаслама и вртићима знати да препознавају главне развојне поремећаје код мале деце, да ће знати како приступити у даљем раду са тим дететом, како документовати развој и рад са тим дететом и у целој групи, како сарађивати са породицом тог детета и стручним тимом, односно свима осталима са којима то дете ради, и како пратити даљи развој детета. Такође, очекује се да ће стечена знања даље преносити на своје колеге и остале у заједници са којима сарађују (нпр. педијатрима, гефектолозима, логопедима и сл.), као и даље надограђивати и унапрешивати та знања

 • 1. дан
  • Партнерство истраживача и практичара
  • Развој чулне осетљивости; говорно-језички, емоционални и моторички статус код деце
  • Пауза
  • Препознавање развојних поремећаја мале деце
  • Пауза
  • Примена техника за праћење напредовања деце
  • Пауза
  • Сарадња са породицом и дидактичка средства у раду са децом

30

дана: 1
бодова: 8

Укупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 1500,00 динара пута број учесника. У износ су урачунати: надокнада предавачима,трошкови штампања материјала за учеснике и уверења учесницима. Цена се увећава за путне трошкове.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа ,,Ужице", Ул. Немањина 18,Ужице Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 28 4
2 ПУ ,,Наша радост" , вртић ,,Пчелице", ул. Јелице Миловановић 7 , Сопот Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 28 4
3 Предшколска установа ,,Бисери" , ул.Радоја Крстића бб , Трстеник Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 4
4 Предшколска установа ,,Радосно детињство" ,ул. Павла Симића 9 , Нови Сад Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.98
5 Предшколска установа ,,Радосно детињство" ,ул. Павла Симића 9 , Нови Сад Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 29 3.98
6 Медицинска школа са домом ученика ,,Сестре Нинковић", ул.Радоја Домановића 2, Крагујевац Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 26 3.99
7 ПУ ,,Радосно детињство" , вртић ,,Маслачак", ул.Народног фронта 42, Нови Сад Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.98
8 Предшколска установа ,,Радосно детињство" ,ул. Павла Симића 9 , Нови Сад Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.98
9 Предшколска установа ,,Пионир" , ул. Вука Караџића 4, Јагодина Дејан Стевановић, Јасмина Марковић 30 3.99

Укупно учесника: 260 | Просечна оцена: 3.99