Успешан час зависи од нас

Каталошки број програма: 761  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Мирјана Вилотић, , ОШ Лаза К. Лазаревић, Шабац

Мирјана Вилотић, , ОШ Лаза К. Лазаревић, Шабац; Наташа Поповић, , ОШ Лаза К. Лазаревић, Шабац; Никола Танасић, , ОШ Лаза К. Лазаревић, Шабац; Татјана Красић, , ОШ Лаза К. Лазаревић, Шабац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стварање услова за успешно квалитетно учење ученика на часу кроз припрему наставника који ће бити у стању да на основу понуђеног програма упозна, разуме и примењује стандарде, иникаторе и показатеље у области квалитета наставе и учења.

Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа –Наставник ефикасан управљач процесом учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе-прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања – како да ученик успешно учи на часу; Развијање свести код учесника о комплексности вредновања, значају повратне информације и препоруке ученику за даље учење; Указати и усмерити полазнике како да обезбеде прилику да сваки ученик буде успешан.

Након успешно реализоване обуке учесници ће бити оспособљени: Да препознају стандарде и индикаторе у области наставе и учења; Да самостално уоче показатеље за одговарајуће индикаторе; Да схвате улогу и значај стандарда и индикатора у процесу унапређивања сопствене образовно-васпитне праксе; Да се квалитетније припреме за процес самовредновања и екстерног вредновања; Наставник ће знати шта се процењује као пожељно и корисно у настави која је усмерена на ефикасно квалитетно учење ученика на часу.

 • 1. дан
  • Области квалитета, стандарди, индикатори, показатeљи- како их разумемо, користимо.
  • Наставник – ефикасан управљач (Софтвер без мане)
  • Пауза
  • Како на часу уважити образовно-васпитне потребе ученика
  • Пауза
  • Како да ученик успешно учи на часу (Кошница)
  • Како да поступци вредновања буду у функцији даљег учења (Двапут мери, једном сеци).
  • Пауза
  • Како да наставник обезбеди прилику за успех сваког ученика (Искористи своју шансу)
  • Сад је лако јер знаш како
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Никола Танасић, Татјана Красић 29 3.94
2 ОШ "Милован Глишић", Ваљево Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Никола Танасић, Татјана Красић 30 3.9
3 Центар за стручно усавршавање Шабац Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Татјана Красић 26 3.93
4 ОШ ,,Драган Маринковић" Адрани -Краљево Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Татјана Красић 29 3.98
5 ОШ Иво Лола Рибар Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Татјана Красић 25 3.97
6 ОШ Лаза К. Лазаревић Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Никола Танасић, Татјана Красић 30 3.96
7 ОШ "Јожеф Атила" , Нови Сад Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Татјана Красић 30 3.89
8 Центар за стручно усавршавање; Шабац Мирјана Вилотић, Татјана Красић 30 3.95
9 Eкономска школа "Стана Милановић" , Шабац Наташа Поповић, Татјана Красић 30 3.81
10 ОШ "Вук Стефановић Караџић" , Старчево Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Татјана Красић 18 3.96
11 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор Мирјана Вилотић, Наташа Поповић, Никола Танасић, Татјана Красић 30 3.95
12 ОШ "Ђура Даничић" Мирјана Вилотић, Никола Танасић, Татјана Красић 30 3.98

Укупно учесника: 337 | Просечна оцена: 3.94