МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Каталошки број програма: 972  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Михајло Пупин„ Земун; Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ „ Михајло Пупин„ Земун;

Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Михајло Пупин„ Земун; Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ „ Михајло Пупин„ Земун;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повезивање наставних садржаја са предметом музичке културе, стицање културе слушања музике, оспособљавање за разумевање музичких порука; подстицање формирања сопственог доживљаја;

Оспособљавање наставника за ширу примену интерактивне методе наставе. Обогатити садржаје наставних предмета редовним музичким активностима, презентацијом дечијег музичког стваралаштва кроз корелацију са другим предметима. Јачање професионалног капацитета наставног кадра и њихово подстицање ка иновативном приступу наставном процесу. Подстицање и развој мисаоних вештина (бољи приступ решавању проблема, развијање аналитичког и критичког мишљења, маштовитост) уз музику. Индивидуализација наставног процеса у реализацији садржаја музичке културе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данМузика је свуда око насУвођење детета у свет музике кроз креативни приступКорелација наставних предмета са предметом музичка култураЛепше и лакше је уз музику

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1300, за групу од 30 полазника. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Весна Марковић, Вања Хршак 25 3.92
2 Смедерево Весна Марковић, Вања Хршак 19 3.98
3 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Весна Марковић, Вања Хршак 29 3.73
4 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Весна Марковић, Вања Хршак 25 3.96
5 ОШ "Момчило Поповић Озрен", Глождачки венац 23а, Параћин Весна Марковић, Вања Хршак 27 3.99
6 ОШ "Момчило Поповић Озрен", Глождачки венац 23а, Параћин Весна Марковић, Вања Хршак 26 3.98
7 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Весна Марковић, Вања Хршак 30 3.98
8 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Весна Марковић, Вања Хршак 29 3.99
9 ОШ „Љубиша Урошевић“ Цара Душана 146, Рибаре Весна Марковић, Вања Хршак 25 3.99
10 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Весна Марковић, Вања Хршак 20 3.98

Укупно учесника: 255 | Просечна оцена: 3.95