Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Каталошки број програма: 183  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Данијела Вуковић, магистар наука, ;

Данијела Вуковић, магистар наука, ; Ивана Сретеновић, мастер дефектолог, факултет за специјалну едеукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Развој знања и вештина запослених у вртићу/школи за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним групама/одељењима

Припрема запослених у установама за примену националне регулативе о образовању деце/ученика са сметњама у развоју. • Унапређивање знања и вештина наставника/васпитача за индивидуализован приступ у раду са ученицима/децом. • Развој знања и вештина за дидактичко-методичко обликовање наставе/активности у којима су уважене индивидуалне потребе ученика/деце. • Развој знања и вештина за планирање и примену ИОП-а. •Развој компетенција запослених за унапређивање инклузивне културе,политике и праксе образовно-васпитних установа. • Унапређивање процеса самовредновања инклузивности на нивоу установа. • Упознавање са асистивним технологијама у функцији развоја деце/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активности Инклузивни принципи и циљеви – услови за планирање додатне образовне подршке и асистивна технологијаПаузаИнклузивни принципи и циљеви– планирање додатне образовне подршке и улога асистивне технологијеПаузаПраво на ИОП: садржај и израда, утврђивање приоритета у пружање додатне образовне подршкеПаузаВредновање ИОП-а у функцији развоја детета2. данРевизија и прилагођавање ИОП-аПаузаИмплементација ИОП-а на часу/активности у групи - припрема и начин прилагођавања часа/активностиПаузаТим за пружање додатне подршке, вредновање ИОП-а у функцији развоја установе– примена ИОП-а у школиПаузаИдентификовање ресурса и извора додатне подршке у образовању деце/ученика са сметњама у развојуЗавршне активности

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 динара нето по учеснику (хонорар водитеља, укупни трошкови организације, материјал за рад и ЦД са материјалима, додатни штампани материјал о темама које се обрађују на семинару, сертификати)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Филип Вишњић", Краља Петра Првог 18, Моровић Данијела Вуковић, Ивана Сретеновић 28 3.83
2 Техноарт Београд - школа за машинство и уметничке занате, Светог Николе 39 Данијела Вуковић, Ивана Сретеновић 30 3.66

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 3.75