Живе библиотеке у систему образовања и васпитања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 53  

Да

Asocijacija DUGA, ul 7 oktobar br 1 15000 Šabac, asocijacijaduga@mts.rs, 015386297, 0642529181 , 015386297

Aleksandar Prica, asocijacijaduga@mts.rs, 015386297, 0642529181, 015386297

Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита

Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Допринос повећању поштовања људских права и људског достојанства смањењем предрасуда путем јачања конструктивног дијалога о стереотипима чија је последица често дискриминација појединаца или група.

1. Стицање основних знања о методологији живе библиотеке. 2. Оспособљавање за примену метода живе библиотеке. 3. Оспособљавање за адекватну процену одабира живих књига. 4. Оспособљавање за едукацију живих књига. 5. Оспособљавање за адекватно планирање и спровођење живих библиотека. 6. Интеграција сазнања и примена метода живе библиотеке у пракси. 7. Јачање капацитета запослених да у своје радне задатке интегришу метод живе библиотеке.

1.Полазници ће разумети метод живе библиоетке у школском окружењу. 2. Школска клима показује да је развијена осетљивост за различитост и да је постигнут виши ниво разумевања положаја друштвено осетљивих група. 3. Полазници ће моћи да примене нова знања и вештине у свакодневном васпитно-образовном раду у циљу превенције дискриминације. 4. Школа је уважавајуће окружење у ком су сви третирани једнако. 5. Полазници ће умети да припреме, реализују и евалуирају живе библиотеке.

  • 1. недеља
    • Методологија живе библиоетеке - увод
  • 2. недеља
    • Методологија живе библиотеке - практичан рад

50

недеља: 2
бодова: 8

2,500.00 рсд