Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Каталошки број програма: 817  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Тајана Дивилд, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Николина Шкундрић, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад; Тајана Дивилд, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оснаживање практичара за разумевање начина и функције документовања у реалном програму

Оснаживање практичара за разумевање начина и функција документовања у реалном програму кроз пројектни/тематски портфолио, паное и панеле, дечји портфолио Подстицање разумевања како документовање подржава добробит детета Подстицање разумевања како се развија реални програм Утврђивање разумевања како се кроз документовање граде партенерски односи са породицама уживо и у он лајн окружењу. Подстицање разумевања како документовање практичарима помаже у раду. Јачање професионални развој васпитача као основ за рефлексију и повезивање са другим практичарима (чиме се мења култура вртића и подстиче професионалана заједница учења)

Учесници разумеју функције документовања у реалном програму. Учесници разумеју начине докуметовања у реалном програму и умеју да их користе у развијању реалног програма у свом непосредном радуu. Учесници успешно обезбеђују потребно време за документовање.

 • 1. дан
  • Документовање кроз статегије васпитача у развијању реалног програма
  • Пауза
  • ТЕМАТСКИ -ПРОЈЕКТНИ ПОРТФОЛИО
  • Пауза
  • Видљивост реалног програма
  • Пауза
  • Дечји портфолио

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2500 РСД или 75000 РСД за групу од 30 учесника. У цену су урачунати нето хонорари за реализатори обуке и штампани материјал који се користи у току обуке, и путни трошкови реализатора обуке. У цену нису урачнунати порези и доприноси које сноси наручилац обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Кула Драгана Тица, Маја Бошкић, Николина Шкундрић 30 3.76
2 Нови Сад Драгана Тица, Маја Бошкић, Николина Шкундрић, Тајана Дивилд 29 3.92
3 Нови Сад Драгана Тица, Николина Шкундрић 30 3.94
4 ПУ „Бошко Буха“, вртић “Бубица” Драгана Грубића 11 Врбас Драгана Тица, Николина Шкундрић, Тајана Дивилд 26 3.93
5 Нови Сад Николина Шкундрић, Тајана Дивилд 28 3.99
6 Нови Сад Драгана Тица, Маја Бошкић 28 3.93
7 Нови Сад Драгана Тица, Маја Бошкић 28 3.93
8 ПУ "Љубица Вребалов", Вука Караџића бр.1, Пожаревац Николина Шкундрић, Тајана Дивилд 30 3.99
9 PU "Labud Pejović", Miloša Crnjanskog 72. Bečej Маја Бошкић, Тајана Дивилд 30 3.96
10 Инђија Николина Шкундрић, Тајана Дивилд 30 3.85

Укупно учесника: 289 | Просечна оцена: 3.92