Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Каталошки број програма: 18  

Не

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР, Ивице Девчића 20/1 11030 Београд, office@zir.org.rs, 0638965114, 0117559759

Фарида Бассиони-Стаменић, fbassioni@yahoo.com, 0117559759, 0638965114

Биљана Радосављевић, , ; Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Милош Јеж, ,

Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије,

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање васпитне улоге наставника за рад родитељима и ученицима у превенцији дигиталног насиља над децом уз максимално коришћење предности интернета и минимизирање ризика и потенцијалне штете по развој личности детета и ученика

1.Унапређивање знања наставника о савременим информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) и ризицима које коришћење ИКТ носи 2.Унапређивање знања наставника о облицима занемаривања, насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета, карактеристикама дигиталног насиља, улози институција у превенцији и решавању изазова на интернету, протоколима и мерама за спречавање доступности, приступа и утицаја различитих облика дигиталног насиља и о смањењу штете од дигиталног насиља 3.Унапређивање компетенција наставника за успостављање квалитетне сарадње са родитељима у области безбедности деце на интернету и примени принципа „заједничког учења на интернету“

Учесници у области превенције насиља, злостављања и занемаривања и злоупотребе на интернету: -разумеју улогу образовно-васпитног система за развој компетенција родитеља -анализирају ситуацију, потребе и очекивања родитеља -компетентно планирају, изводе и евалуирају програм за индивидуални/групни рад са родитељима у области заштите деце од дигиталног насиља - знају да индивидуално и групно ученицима и родитељима преносе знања и вештине у области заштите од дигиталног насиља -мотивишу родитеље за развој и усвајање вештина -разумеју утицај групне динамике на процес учења и добијају успешне практичне стратегије за рад са родитељима -подижу ниво свести о сопственом учењу и мотивисани се за даљи професионални развој након обуке

 • 1. дан
  • Уводно обраћање, преглед радионице и попуњавање упитника
  • Интернет, подаци на интернету,дигитална комуникација, друштвене мреже,правила понашања на интернету
  • Пауза
  • Ризици коришћења друштвених мрежа,креирање лажног профила,мере предострожности/техничке заштите
  • Пауза
  • Облици/перцепција/психофизичке последице насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета
  • Пауза
  • Превенција/решавање дигиталног насиља,улога институција,улога родитеља/заједничко учење на интернету
  • Затварање обуке, питања и одговори , попуњавање и прикупљање упитника

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2 000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације, пута и смештаја.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа ,,Марко Тајчевић", Бранка РАдичевића 27а, Лазаревац Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 15 3.95
2 Основна школа ,,Павле Савић”, Коста Нађа 25, Београд Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 28 3.97
3 Основна школа ,,Вук Караџић”, Првомајска бб, Смедеревска Паланка Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 26 3.95
4 Основна школа ..Соња Маринковић", Соње Маринковић 45, Суботица Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 30 4
5 Основнa школa "Драгиша Михаиловић", Радована Мићовића бб, Крагујевац Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 25 3.92
6 Гимназија "Сава Шумановић" Лазе Костића 2, Шид Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 28 3.95
7 ОШ ,,Моша Пијаде“, Бајлонијева 123, Мало Црниће Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 20 3.65
8 Политехничка школа Суботица, Максима Горког 38, Суботица Фарида Бассиони-Стаменић, Биљана Лајовић 30 3.88

Укупно учесника: 202 | Просечна оцена: 3.91