Експериментални заокрет - практична настава у хемији и физичкој хемији у служби функционалног знања

Каталошки број програма: 892  

Не

Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију, Studentski trg 12-16, ffh@ffh.bg.ac.rs, 0112187133, 0113336691 , 0112187133

Маја Милојевић-Ракић, maja@ffh.bg.ac.rs, 0113336691, 063438739

Маја Милојевић-Ракић, Доктор физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију; Бојана Недић Васиљевић, Доктор физичкохемијских наука, Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију; Анка Јевремовић, Мастер физикохемичар, Факултет за физичку хемију

Маја Милојевић-Ракић, Доктор физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију; Бојана Недић Васиљевић, Доктор физичкохемијских наука, Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију; Анка Јевремовић, Мастер физикохемичар, Факултет за физичку хемију; Даница Бајук-Богдановић, Доктор физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију; Александра Ракић, Доктор физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију

природне науке

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење наставе хемије и физичке хемије у средњим школама. У природним наукама је лабораторијски рад незаобилазан део наставног процеса, те је обука наставника за извођење једноставних експеримената који илуструју научне принципе, неопходна.

Специфични циљ пројекта је да се наставницима у средњим школама пренесу искуства факултетских наставника и сарадника о начинима на који је могуће једноставно, ученицима прилагођено, а на занимљив и савремен начин, пренети знања из хемије и физичке хемије. Посебна пажња ће бити посвећена областима које су примењене у свакодневном животу. Наставници ће бити оспособљени за самостално извођење експеримената уз лако доступан материјал и једноставну опрему. Уз предлоге за пројектну наставу и истраживачки рад биће дате смернице наставницима за надзор над експерименталним радом ученика који ће моћи да се изведе у школским кабинетима.

Очекује се да ће учесници овог програма стећи јасан увид у важност једноставног, али научног језика и савремене презентације и експерименталних објашњења научних феномена који се изучавају на школским часовима. Додатно, потребно је истицати актуелне проблеме савременог друштва и решења која нуде природне науке у свакодневном животу. Учесници ће бити у потпуности обучени да самостално изведу предложене експерименте и евалуирају рад ученика у задатим пројектним и истраживачким задацима. Очекује се да ће наведени исходи поспешити усвајање функционалног знања и критичког мишљења ученика, стицање професионалних вештина и висок ниво усвајања знања током наставног процеса.

 • 1. дан
  • Имамо ли и ми пуферски капацитет?
  • Шта су електролити?
  • Пауза за ручак
  • Метал-ваздух батеријa
  • Хајде да причамо о емулзијама

30

дана: 1
бодова: 8

3000 RSD по учеснику, за набавку материјала и ситне опреме за увођење огледa у наставу у самим школама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, Београд, линк за пријаву https://forms.gle/xMP3sDrctLzRp7NYA Маја Милојевић-Ракић, Бојана Недић Васиљевић, Анка Јевремовић, Даница Бајук-Богдановић, Александра Ракић 26 3.98
2 Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, Улаз Ц, Београд - линк за пријаву https://forms.gle/zgsraYJdGLkDvgEd8 Маја Милојевић-Ракић, Бојана Недић Васиљевић, Анка Јевремовић, Даница Бајук-Богдановић, Александра Ракић 11 0

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 1.99