Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Каталошки број програма: 595  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ„ Иво Лола Рибар„, Скобаљ;

Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ„ Иво Лола Рибар„, Скобаљ; Наташа Белић, професор разредне наставе, Мастер учитељ, ОШ "Рада Шубакић"

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ семинара је оспособити учеснике да кроз интеракцију, искуство, игру и откриће најефикасније реализују наставне садржаје.

- Пружање подршке учесницима у планирању и припремању наставе кроз интеракцију, игру, искуство и откриће - Практична примена различитих стилова учења у креативном решавању новонастале ситуације у наставном процесу - Мотивисање учесника у формирању способности ученика у практичној примени знања - Оспособљавање учесника за креирање инструмената за праћење и вредновање ученичких постигнућа

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма Интерактивно учење (презентација – теорија- карактеристике)Искуствено учење ( презентација – теорија- карактеристике)Учење откривањем (презентација – теорија- карактеристике)Учење кроз игру (презентација – теорија- карактеристике)Планирање различитих стилова учењаКреирање инструмената за праћење и вредновање постигнућа учења

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.88
2 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Слађана Доброта, Наташа Белић 28 3.99
3 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.88
4 ОШ "Георгије Димитров", Иве Лоле Рибара бб, Босилеград Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.94
5 ОШ "Георгије Димитров", Иве Лоле Рибара бб, Босилеград Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.98
6 ОШ "Свети Сава", Сушица Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.97
7 ОШ "Миладин Митић", Мирјане Драговић бб, село Лапље Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.9
8 ОШ "Краљ Милутин", Краља Милутина бб, Грачаница Слађана Доброта, Наташа Белић 16 3.91
9 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.97
10 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки рудник Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.94

Укупно учесника: 284 | Просечна оцена: 3.94