Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Каталошки број програма: 591  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе усмерене ка подстицању успешности ученика, кроз различите начине мотивације, реализацију наставе и наставне материјале.

Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција ученика кроз остваривање исхода. Примена дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода и подстицање успешности ученика. Оспособљавање наставника за креативно креирање наставног процеса и наставних материјала у циљу подстицања мотивације код различитих ученика, у складу са индивидуалним карактеристикама, како би поспешили њихову успешност у раду. Јачање компетенција полазника за избор оптималних садржаја из наставног програма за остваривање исхода кроз креирање наставних материјала. Подстицање полазника на стварањe поверења у могућности ученика и позитивна очекивања у погледу остваривања успеха. Оснаживање полазника за анализу постојећих примера из праксе.

Учесници ће бити: - оснажени за развијање међупредметних компетенција ученика кроз остваривање исхода; - мотивисани за коришћење дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода и подстицање успешности ученика; - оспособљени за креативно креирање наставног процеса и наставних материјала у циљу подстицања мотивације код различитих ученика, у складу са индивидуалним карактеристикама, како би поспешили њихову успешност у раду; - компетентнији за избор оптималних садржаја из наставног програма за остваривање исхода кроз креирање наставних материјала; - подстакнути позитивна очеквања у могућности ученика у погледу остваривања успеха; - оснажени за квалитетнију анализу постојећих примера из праксе - хоризонтална размена.

 • 1. дан
  • Увод
  • Настава усмерена ка исходима
  • Различити ученици, различита мотивација
  • Пауза
  • Прилагођавање начина рада и наставних материјала за наставу и учење
  • Пауза
  • Креирање наставних материјала у складу са потребама ученика и исходима учења
  • Пауза
  • ИКТ у настави - могућности за прилагођавање наставе
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 27 4
2 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Невена Перић, Соња Милетић 29 3.99
3 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула Невена Перић, Наташа Николић Гајић 27 3.97
4 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 27 3.97
5 ОШ "Иван Вушовић", Новоражањска 42, Ражањ Невена Перић, Соња Милетић 29 3.96

Укупно учесника: 139 | Просечна оцена: 3.98