Учење са лакоћом

Каталошки број програма: 767  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Анита Спасић, Дипломирани педагог, Гимназија ''9.мај'' Ниш; Оливера Аризановић, Дипломирани филолог за српски језик и ју, Економска школа у Нишу; Весна Петровић, Дипломирани економиста, Економска школа у Нишу

Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Анита Спасић, Дипломирани педагог, Гимназија ''9.мај'' Ниш; Оливера Аризановић, Дипломирани филолог за српски језик и ју, Економска школа у Нишу; Весна Петровић, Дипломирани економиста, Економска школа у Нишу

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање наставног процеса овладавањем техникама и системима памћења и могућностима за њихову инкорпорацију у наставни процес ради стварања амбијента за лакше и ефикасније учење ученика

Упознавање са: теоријама, принципима, мнемотехникама и системима памћења (ланчани систем памћења, систем памћења број – облик, метод римске собе, техника акростиха, мнемотехничке реченице и мапе ума); практична примена система и техника памћења у учењу и наставном процесу.

Полазници обуке овладавају техникама и системима памћења и укључивањем у радионичарске активности увиђају начине и могућности за њихову примену у подучавању.

 • 1. дан
  • Улазни тест и представљање
  • Синестезијски приступ памћењу
  • Пауза
  • Системи и технике памћења 1.
  • Пауза
  • Системи и технике памћења 2.
  • Пауза
  • Системи и технике памћења 3.
  • Израда излазног упитника и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Мајаковског 2 Ниш Оливера Аризановић, Весна Петровић 30 3.99
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Оливера Аризановић, Весна Петровић 19 4
3 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб Оливера Аризановић, Весна Петровић 18 3.99
4 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб Оливера Аризановић, Весна Петровић 30 3.99
5 Економска школа, Мајаковског бр.2 Ниш Оливера Аризановић, Весна Петровић 22 3.98
6 ОШ "Дубрава" Ивана Милутиновића бб, Књажевац Оливера Аризановић, Весна Петровић 30 3.97
7 Центар за стручно усавршавање Лесковац , Лесковачког одреда бр.6 Оливера Аризановић, Весна Петровић 30 3.98

Укупно учесника: 179 | Просечна оцена: 3.99