ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИЈУ

Каталошки број програма: 179  

Не

Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, pr@pmf.uns.ac.rs, 021455630, 0214852700, 021455662

Смиљана Ђукичин Вучковић, smiljanadjukicin@gmail.com, 0214852834, 063317788, 021459696

Анђелија Ивков-Џигурски, доктор наука, Природно-математички факултет, ДГТХ; Мирјана Ивановић, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Маја Стојановић, доктор физичких наука, ПМФ, Нови Сад; Вера Жупанец, доктор наука , ПМФ, ДБЕ, Нови Сад;

Анђелија Ивков-Џигурски, доктор наука, Природно-математички факултет, ДГТХ; Љубица Ивановић Бибић, доктор наука, Природно-математички факултет, ДГТХ; Смиљана Ђукичин Вучковић, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Јелена Миланковић Јованов, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Ђурђица Такачи, доктор наука , ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Мирјана Ивановић, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Розалија Мадарас Силађи, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Зорана Лужанин, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Маја Стојановић, доктор физичких наука, ПМФ, Нови Сад; Бранка Радуловић, доктор наука, методика наставе, ПМФ, Нови Сад; Ивана Богдановић, доктор наука, ПМФ, Нови Сад; Маринко Петковић, Мастер професор физике, ШОСО Милан Петровић (од 2001.године); Вера Жупанец, доктор наука , ПМФ, ДБЕ, Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Програм омогућава упознавање са нормативима за инклузивну наставу и досадашњим резултатима у циљу квалитетног образовања за сваког ученика, као и унапређивање знања и компетенција наставника у области методике наставе, са освртом на инклузију.

Програм поседује три специфична циља: 1. подстицање интегрисаног приступа у наставном процесу природних наука, математике и информатике; 2. оспособљавање наставника за рад у инклузивним условима; 3. оспособљавање наставника за прилагођавање курикулума различитим потребама ученика. Специфични циљ програма у погледу рада наставника са осетљивим групацијама огледа се у оснаживању наставничких компетенција у рада са ученицима са сметњама у развоју, даровитим ученицима и специфичним групацијама становништва (Роми, мигранти и др.). Такође, један од циљева је подизање наставничких компетенција приликом креирања ИОП-а (Индивидуалног образовног плана).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у дому ученика
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПоздравна речИнтегрисаност у настави природних наука, математике и информатикеПаузаНаставне методе и облици рада који подстичу интегрисаност у наставиРАДИОНИЦА 1 ЕВАЛУАЦИЈА и ДИСКУСИЈА РАДИОНИЦЕ 1ПаузаИнклузија и инклузивно образовањеИнклузивна настава на примеру природно-математичних наука и информатикеРАДИОНИЦА 2ЕВАЛУАЦИЈА и ДИСКУСИЈА РАДИОНИЦЕ 2ПаузаРАДИОНИЦА 3ЕВАЛУАЦИЈА и ДИСКУСИЈА РАДИОНИЦЕ 3Евалуација, дискусија, завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

4.000,00 динара по полазнику, у цену је укључено послужење и радни материјал који полазници добијају у електронском и штампаном облику, како би могли исте примере примењивати у настави.