Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Каталошки број програма: 126  

Не

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац, Ђуре Јакшића 19, topalovicbozidar@sbb.rs, 0603415788, 0652011646, 44444444

Божидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015341578, 0603415788, 44444444

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР ; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац;

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење васпитног рада кроз развој и јачање капацитета за сарадњу и изградњу мреже сарадничке подршке наставнику и ученику са проблемом.

1. Оснаживање наставника за адекватно реаговање у различитим „критичним ситуацијама„ у школи и пружање помоћи ученицима који имају проблем.2. Сензибилисање наставника за адекватно укључивање осталих одговорних за адекватно реаговање на проблеме у школи (унутрашња мрежа подршке) и ван ње (спољашња мрежа подршке). 3. Подстицање адекватне расподеле одговорности у школи као систему; 4. Подстицање развоја осећања сигурности и поверења код ученика у школу као систем подршке и подстицање увремењеног и ефикасног реаговања наставника као главних фактора примарне и секундарне превенције ескалације проблема у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод и интеграцијаПрепознај проблем!ПаузаПрихвати свој део одговорности!ПаузаШаљи даље и тражи повратну информацију: ширење унутрашње мрежеПаузаНаправи план даљег поступања!Евалуација првог радног дана2. данУвод у други радни дан - без цензуре!Незнанци, познаници или сарадници?ПаузаСпољашња мрежа подршкеПаузаШирење спољашње мреже подршке - вежбањаПаузаЗакључци, идеје и предлозиЕвалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ од 2.500 динара по учеснику, за групу од 30 учесника, плус укупни путни трошкови који се обрачунавају по обрасцу 10 л МБ 98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. СПЕЦИФИКАЦИЈА: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у електронској форми, издавање уверења, остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шид Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 30 3.93
2 Београд Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 26 3.92
3 Петроварадин, ОШ "Јован Дучић", ул. Прерадовићева 6 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 29 3.97
4 OШ "Мирослав Антић", Футог, Рада Кончара 2 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 3.97
5 ОШ "Светозар Милетић", Земун,, Немањина 25 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 4
6 ОШ "Мирослав Антић" , Рада Кончара бр.2, Футог Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 20 3.98
7 ОШ "Иван Гундулић", Гундулићева бр. 9, Нови Сад Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 3.8
8 Средња стручна школа "Свети Сава" Сомбор, Подгоричка бр. 7 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.96
9 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун, Тошин бунар 17 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.9
10 Дом ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад, Епископа Висариона бр 3 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 24 3.83
11 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица, Школска бр. 3 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.87

Укупно учесника: 303 | Просечна оцена: 3.92