Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Каталошки број програма: 126  

Не

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац, Ђуре Јакшића 19, topalovicbozidar@sbb.rs, 0603415788, 0652011646, 44444444

Божидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015341578, 0603415788, 44444444

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР ; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац;

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење васпитног рада кроз развој и јачање капацитета за сарадњу и изградњу мреже сарадничке подршке наставнику и ученику са проблемом.

1. Оснаживање наставника за адекватно реаговање у различитим „критичним ситуацијама„ у школи и пружање помоћи ученицима који имају проблем.2. Сензибилисање наставника за адекватно укључивање осталих одговорних за адекватно реаговање на проблеме у школи (унутрашња мрежа подршке) и ван ње (спољашња мрежа подршке). 3. Подстицање адекватне расподеле одговорности у школи као систему; 4. Подстицање развоја осећања сигурности и поверења код ученика у школу као систем подршке и подстицање увремењеног и ефикасног реаговања наставника као главних фактора примарне и секундарне превенције ескалације проблема у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод и интеграцијаПрепознај проблем!ПаузаПрихвати свој део одговорности!ПаузаШаљи даље и тражи повратну информацију: ширење унутрашње мрежеПаузаНаправи план даљег поступања!Евалуација првог радног дана2. данУвод у други радни дан - без цензуре!Незнанци, познаници или сарадници?ПаузаСпољашња мрежа подршкеПаузаШирење спољашње мреже подршке - вежбањаПаузаЗакључци, идеје и предлозиЕвалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ од 2.500 динара по учеснику, за групу од 30 учесника, плус укупни путни трошкови који се обрачунавају по обрасцу 10 л МБ 98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. СПЕЦИФИКАЦИЈА: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у електронској форми, издавање уверења, остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шид Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 30 3.93
2 Београд Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 26 3.92
3 Петроварадин, ОШ "Јован Дучић", ул. Прерадовићева 6 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 29 3.97
4 OШ "Мирослав Антић", Футог, Рада Кончара 2 Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 3.97
5 ОШ "Светозар Милетић", Земун,, Немањина 25 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 4
6 ОШ "Мирослав Антић" , Рада Кончара бр.2, Футог Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 20 3.98
7 ОШ "Иван Гундулић", Гундулићева бр. 9, Нови Сад Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 3.8
8 Средња стручна школа "Свети Сава" Сомбор, Подгоричка бр. 7 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.96
9 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун, Тошин бунар 17 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.9
10 Дом ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад, Епископа Висариона бр 3 Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 24 3.83
11 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица, Школска бр. 3 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.87
12 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Save Kovačevića br. 23 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 29 3.81
13 Економско угоститељска школа "Вук Караџић" Велика Плана, Момира Гајића 12 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.95
14 Основна школа "Петар Кочић" Темерин, Народног фронта 80 Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 28 3.88
15 Основна школа "Живојин Перић" Стублине, Ваљевски пут бб Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 29 4
16 Основна школа "Посавски партизани", Обреновац, Светог Саве 2 Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 4
17 Основна школа "Јеремија Илић Јегор", Рготина ул. Светосавска бр. 2 Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 28 3.96
18 Основна школа "Душан Јерковић" Инђија, ул. Душана Јерковића бр.1 Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.99

Укупно учесника: 504 | Просечна оцена: 3.93