Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Каталошки број програма: 216  

Не

Гимназија Свети Сава, Београд, Ресавска 58, gimnazija@sbb.rs, 0112658921, 0112642328 , 0112658921

Јелена Которчевић, sekretar@sveti-sava.edu.rs, 0112658921, 0698800516, 0112658921

Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Смиља Крнета, ,

Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Смиља Крнета, , ; СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, , ; Јелена Которчевић, , Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања.

Повећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања

У образовно-васпитном и стручном раду полазник правилно примењује школско законодавство и тако омогућава остваривање права ученика и испуњавање обавеза запосленог Препознаје све облике и нивое дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и вређања угледа, части и достојанства личности Разуме процедуре за поступање у различитим ситуацијама са којима се сусреће у образовно-васпитном и стручном раду и доследно поступа на прописани начин У поступку оцењивања правилно саопштава и образлаже оцену и даје потребна упутства за даљи рад ученика Тачно и ажурно уноси податке у евиденције и јавне исправе и омогућава унос и ажурирање података у регистрима ЈИСП-а.

 • 1. дан
  • 1. Органи школе у остваривању принципа и циљева образовања и васпитања
  • 2. Школа – безбедно место
 • 2. дан
  • 3. Право свих на образовање
  • 4. Ученик – одговорни учесник у образовању и васпитању
 • 3. дан
  • 5. Приправништво – улаз у професију
  • 6. Наставник, васпитач, и стручни сарадник – часна професија

30

дана: 3
бодова: 24

Када школа организује програм за своје запослене у свом простору по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 45.000 дин нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, прзентација тема, прописа, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је школа ван Београда, обезбеђује и трошкове превоза, а ако је удаљенија од 150км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када школа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2500 дин нето по дану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча - Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.99
2 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча - Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 22 3.78
3 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 4
4 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.9
5 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот, Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 23 4
6 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 18 3.98
7 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.93
8 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Биљана Лајовић, Јелена Которчевић 20 3.98
9 ОШ "Мића Стојковић", 29. новембра 11, Умчари Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.98
10 Правно-пословна школа, Светогорска 48, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.9
11 ОШ "Михајло Пупин", Емилије Јакшић 31а, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
12 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.91
13 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић 22 3.94
14 Правно-пословна школа, Светогорска 48, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.85
15 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Београд Биљана Лајовић, Јелена Которчевић 31 3.96
16 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 32 3.96
17 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 20 3.99
18 Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.83
19 Правно-пословна школа, Светогорска 48, Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.97
20 ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.99
21 ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.94
22 Тринаеста београдска гимназија, Љешка 47, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.82
23 ОШ "Мирослав Антић", Црвено барјаче 6, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.96
24 ОШ "Мирослав Антић", Црвено барјаче 6, Београд Биљана Лајовић, Смиља Крнета, Јелена Которчевић 26 3.95
25 ОШ "Мирослав Антић", Црвено барјаче 6, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.94
26 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Нановића 2, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 34 3.86
27 ОШ "Иво Лола Рибар", ул. Живана Јовановића 1, Бегаљица, Гроцка Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 20 3.99
28 ОШ "Иво Лола Рибар", ул. Живана Јовановића 1, Бегаљица, Гроцка Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 18 3.99
29 ОШ "Драган Лукић", Неде Спасојевић 6, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 35 3.98
30 ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.91
31 Техничка школа "Нови Београд", Омладинских бригада 25, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 32 3.65
32 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.98
33 ОШ "Драган Лукић", Неде Спасојевић 6, Београд Биљана Лајовић, Јелена Которчевић 27 4
34 ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6, Београд Биљана Лајовић, Јелена Которчевић 23 3.98
35 ОШ "Драган Лукић", Неде Спасојевић 6, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 20 4
36 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар деспота Стефана бр.8, Нови Сад Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 33 3.91
37 ОШ "Сава Максимовић", Жарка Зрењанина 57, Мраморак, Ковин Биљана Лајовић, Смиља Крнета 21 3.95
38 Гимназија "Патријарх Павле", Гочка 40, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 40 3.96
39 Гимназија, Трг слободе 2а, Инђија Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.83

Укупно учесника: 1039 | Просечна оцена: 3.93