Практична примена информационих технологија у настави страног језика

Каталошки број програма: 886  

Не

ОШ Вук Караџић, Таковска бр. 41, Београд, osvukstarigrad@gmail.com, 0113221239, 0113237312, 0113221239

Марина Лакчевић, lakcevicmarina@gmail.com, 0113822336, 0600353931,

Јасмина Алексић, , ОШ "Драгојло Дудић"; Емина Пештанац, , ОШ "Драгојло Дудић";

Јасмина Алексић, , ОШ "Драгојло Дудић"; Емина Пештанац, , ОШ "Драгојло Дудић"; Марина Лакчевић, , ОШ "Вук Караџић"; Александра Иванов, , Архитектонска техничка школа;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Увођење иновативних метода у учењу руског језика, повезивање садржаја других наставних предмета (српски језик, историја, музичка и ликовна култура) у наставне целине. Имплементирање знања ИКТ-а у примени иновативних метода у организацији часова.

Оспособљавање и упознавање учесника са применом информационих технологија у оквиру изучавања руског језика. Упућивање наставника на сарадњу са колегама - корелација између наставних садржаја других наставних предмета, повезивање и систематизовање искуствених знања са новим сазнањима. Већа мотивисаност ученика при изучавању руског језика.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУВОДНА РЕЧПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕЊА РУСКОГ ЈЕЗИКА ПаузаИНТЕРНЕТ У СЛУЖБИ УЧЕЊА РУСКОГ ЈЕЗИКАДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ГРУПЕДОСАДАШЊА ПРАКСА ПРИМЕНЕ ИКТ-а У НАСТАВИПауза за ручакСОФТВЕР ПОГОДАН ЗА ПРИМЕНУ У ОБРАЗОВАЊУПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕПаузаРАДИОНИЦА "САЗНАЈЕМ ON LINE" ЗАВРШНА РЕЧ И ЕВАЛУАЦИЈА

20

дана: 1
бодова: 8

2.600 динара - у цену су урачунати сви трошкови ангажовања реализатора програма, трошкови освежења, комплетни радни материјал, издавање Уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Вук Караџић", Таковска 41, Београд Јасмина Алексић, Марина Лакчевић 13 3.95

Укупно учесника: 13 | Просечна оцена: 3.95