Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Каталошки број програма: 238  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, ; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа„Др Миленко Хаџић„ Ниш;

Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, ; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа„Др Миленко Хаџић„ Ниш;

здравствено васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећавање свести и мотивације код наставника да су здрави стилови живота услов да ученици успешно уче

Упознавање учесника са формирњем значаја правилног односа према исхрани и физичкој активности за здравље деце; Упознавање учесника са последицама неправилног односа према исхрани и физичкој неактивности; Утицај неправилне исхране на конгнитивни, емоционални, социјални и развој слике о себи код ученика; Сензибилизација учесника за подржавање здравих стилова живота код ученика; Схватање учесника да су здрави ученици мотивисанији за учење и рад у школи; Освешћивање учесника да је за успешно учење неопходно да ученици буду здрави, срећни и полетни.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм, циљеви програмаЗначај правилног односа према исхрани и физичкој активности за раст и развој ученикаУтицај неправилне исхране на психофизички развој децеКако мотивисати ученике да буду одговорни према свом здрављу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Нада Поповић", Крушевац Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 24 3.98
2 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.95
3 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 29 3.95
4 Ниш, ОШ "Свети Сава" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.97
5 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.95
6 Угљаре, Косово Поље, општина Грачаница, ПУ "Наша радост" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.94
7 Угљаре, Косово Поље, општина Грачаница, ПУ "Наша радост" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 28 3.98

Укупно учесника: 201 | Просечна оцена: 3.96