Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Каталошки број програма: 137  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Ана Станковић, дипл.соц.радник,психотерапеут у едукац., Дом ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"; Слађана Пријић-Сладић, Дипломирани филолог, Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић"

Ана Станковић, дипл.соц.радник,психотерапеут у едукац., Дом ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"; Слађана Пријић-Сладић, Дипломирани филолог, Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Превенција вршњачког насиља међу младима; разумевање и уважавање различости,оснаживање наставника/васпитача да прошире знања и компетенције за препознавање различитих врста и облика насиља, као и реаговања на исте, подстицање толеранције и емпатије.

Едукација наставника/васпитача за детекцију врста , облика, карактеристика вршњачког насиља, фактора који их узрокују, адекватног реаговања у ризичним ситуацијама, развијање и унапређивање комуникацијских вештина, овладавање применом превентивних метода и техника, конкретно, техникама форум театра и плеј бек таеатра, стварање добре климе у којој се ученици осећају сигурно, збринуто и прихваћено.

Оспособљавање наставника / васпитача да препознају природу, облике, корене вршњачког насиља, повећање сензитивности наставног особља за превентивно реаговање у ситуацијама вршњачког насиља, као и примени техника форум театра и плеј бек театра као иновативних метода у превенцији насиља међу малдима.

 • 1. дан
  • Вршњачко насиље и његове специфичности
  • Значај и видови превенције вршњачког насиља
  • Пауза
  • Форум театар и плеј бек театар као савремене технике у превенцији вршњачког насиља
  • Пауза
  • Акцијом до промене кроз форум и плеј бек театар
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 500,00 динара по реализацији.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Жарко Зрењанин Бела Црква Ана Станковић, Слађана Пријић-Сладић 28 3.93
2 Основна школа "Свети Сава" Краљево Ана Станковић, Слађана Пријић-Сладић 27 3.78

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.86