Компас за учење

Каталошки број програма: 672  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Живка Комленац, , ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид; Весна Радуловић, професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, професор педагогије, МПНТР

Живка Комленац, , ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид; Татјана Фунштајн, дипломирани васпитач, ПУ "Јелица Станивуковић Шиља"Шид; Весна Радуловић, професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, професор педагогије, МПНТР; Сандра Кампел-Митић, дипл. педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мотивисање васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника, као и обогаћивање репертоара њихових вештина да креирају подстицајне услове развоја за децу, пружајући подршку дететовој потреби за игром и учењем кроз истраживање

Откривање сопствених стилова учења, упознавање са карактеристикама стилова учења и сензибилизација за различите образовне потребе деце Разумевање улоге професионалаца у развоју компетенција за учење учења Појачавање осетљивости за потребе деце, с обзиром на карактеристике учења деце различитог узраста у предшколском добу, са нагласком на развој њиховог дивергентног мишљења. Оснаживање за решавање различитих проблемских ситуација у процесу дечјег учења. Увиђање прилика за остваривања индивидуализације у процесу дечјег учења, са нагласком на игри и примени вршњачког кооперативног учења које подржава дивергентно мишљење. Проширивање знања у социјалним феноменима. Искуствено спознавање повратне информације када је дете тражи.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данНачин учења и средина за учење и развојПаузаИзазови у раду васпитача и медицинских сестара-васпитачаПаузаСоцијални феномени и моћ повратне информације ПаузаПримена индивидуализације

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", Цара Лазара 39, Шид Живка Комленац, Весна Радуловић, Соња Миладиновић 29 3.91
2 ПУ "Радосно детињство" вртић "Звончица", Саве Ковачевића 14, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.84
3 ПУ "Зрењанин" вртић "Бамби", Вељка Влаховића бб, Зрењанин Живка Комленац, Татјана Фунштајн 21 3.98
4 ПУ "Зрењанин" вртић "Бамби", Вељка Влаховића бб, Зрењанин Живка Комленац, Татјана Фунштајн 22 3.97
5 ПУ "Радосно детињство", вртић Свитац, Стојана Новаковића бб, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 28 3.78
6 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", вртић Сунце, насеље Јелица Станивуковић 18, Шид Живка Комленац, Татјана Фунштајн 28 3.91
7 ПУ "Радосно детињство", вртић Новосађанче, Бановић Страхиње бб, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.89
8 ПУ "Колибри", Школска 3, Бач Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.9
9 ПУ "Влада Обрадовић Камени", Школска 6, Пећинци Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.97
10 ПУ "Радосно детињство", вртић Гуливер, Бате Бркића 1/а, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 28 3.93
11 ПУ "Радосно детињство", вртић Гуливер, Бате Бркића 1/а, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 26 3.89

Укупно учесника: 302 | Просечна оцена: 3.91