Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Каталошки број програма: 122  

Не

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац, Ђуре Јакшића 19, topalovicbozidar@sbb.rs, 0603415788, 0652011646, 44444444

Божидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015341578, 0603415788, 44444444

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац;

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење васпитног рада наставника и васпитача кроз развој и јачање капацитета за ефикасно укључивање ученика и родитеља у остваривање циљева образовања и васпитања уз адекватну поделу одговорности између свих учесника васпитно-образовног процеса.

Јачање капацитета за сарадњу свих учесника образовно-васпитног процеса. Дефинисање улоге родитеља у школи у складу са новим Законом и најбољим интересом детета и подстицање и оснаживање родитеља за ваљано обављање те улоге. Идентификовање проблема у расподели моћи и одговорности између родитеља и наставника. Подстицање адекватне расподеле одговорности у школи. Идентификовање проблема у комуникацији наставник-родитељ-ученик. Изградња ефикасних канала, начина и вештина комуникације. Подстицање развоја осећања сигурности и поверења ученика у породицу и школу као системе подршке. Јачање компетенција ученика за сарадњу, комуникацију и решавање проблема.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод и интеграцијаТемељи сарадњеПаузаСистем је добар колико и сви миПравила сарадњеПаузаСарадничке улогеПаузаХијерархија у сарадњи: ко овде коси, а ко воду носи?!Евалуација првог радног дана2. данУвод у други радни дан - без цензуре!Школа као зона отвореног дијалога: поруке које шаљемо дециПаузаИзаћи на крај са другима и са собом: управљање комуникацијом као фактор квалитета сарадње у школи ПаузаУправљање комуникацијом: вежбом до савршенстваПаузаРешавање конкретних проблемских ситуација: кад оно што радиш не даје резултате, ради нешто друго!Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ од 2.500 динара по учеснику, за групу од 30 учесника, плус укупни путни трошкови који се обрачунавају по обрасцу 10 л МБ 98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. СПЕЦИФИКАЦИЈА: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у електронској форми, издавање уверења, остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.95
2 Основна музичка школа "Невена Поповић", Гроцка, Булевар револуције 19 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.95
3 Основна школа "Владимир Роловић" Раковица, Омладинско шеталиште 5 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић 30 3.94
4 OШ "Славко Родић" Бачки јарак, Младена Стојановића 21 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 25 3.99
5 Музичка школа "Коста Манојловић" Смедерево, Милоша Великог 8 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 24 3.97
6 ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња", Врдник, Бошка Сремца бб Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.99
7 Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, Планинска бр.1 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.88
8 Основна школа "Радојка Лакић", Београд, Др Александра Костића, бр. 1-7 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 26 3.9
9 Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут бр. 1А Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.95
10 Прва обреновачка основна школа, Обреновац Милоша Обреновића 169 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.93
11 Основна школа "Иво Лола Рибар", Бегаљица, Живана Јовановића бр. 1 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 29 3.92
12 Техничка школа "Никола Тесла", Велика Плана, Момира Гајића бр. 12 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.84
13 Основна школа "Андра Савчић" Ваљево, Момира Гајића бр. 12 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.94
14 Основна школа "Јован Дучић" Петроварадин, Прерадовићева бр.5 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 26 3.87
15 Основна школа "Дражевац", Дражевац 146 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.56
16 Основна школа "Грабовац", Грабовац 179 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 25 3.92

Укупно учесника: 446 | Просечна оцена: 3.91