Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 320  

Да

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија "Свети Сава“

Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија "Свети Сава“

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника за препознавање симптома сагоревања на послу и овладавање стратегијама за спречавање сагоревања и редукцију стреса.

Развијање сензибилитета полазника да препознају стресне ситуације, личне реакције на стресоре и симптоме стреса. Развијање сензибилитета полазника да препознају симптоме сагоревања на послу. Едукација полазника за примену техника управљања стресом и техника рада на себи. Едукација полазника за примену техника за спречавање сагоревања на послу. Мотивација полазника за креирање личне стратегије здравог стила живота.

Очекује се да ће полазници: - унапредити личне компетенције за препознавање стресних ситуација, реакција на стресоре и симптоме стреса; - упознати елементе зачараног круга стреса и симптоме сагоревања на послу; - проширити сазнања и искуства у области идентификације спољашњих и унутрашњих извора стреса; - проширити сазнања и искуства у области идентификације симптома сагоревања на послу; - бити едуковани да примене технике управљања стресом и технике рада на себи; - бити едуковани да примене технике за спречавање сагоревања на послу; - бити мотивисани да креирају личну стратегију здравог стила живота.

 • 1. недеља
  • Уводна тема: Стрес – да ли нам треба или не? Спољашњи извори стреса
  • Унутрашње извори и зачарани круг стреса
 • 2. недеља
  • Синдром сагоревања и управљање стресом
  • Технике рада на себи (очекивања и циљеви)
 • 3. недеља
  • Превенција сагоревања – лична превенција и превенција у школском окружењу
  • „Како да не сагоримо у школи?“ - Завршне активности

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена: 3300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора, модератора обуке и адмистратора образовне платформе 2500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, коришћења Интернета, хостинга, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Петровић, Александра Стевановић 40 3.92
2 Весна Петровић, Александра Стевановић 27 3.82
3 Весна Петровић, Александра Стевановић 6 3.95
4 Весна Петровић, Александра Стевановић 33 3.75
5 Весна Петровић, Александра Стевановић 6 3.97
6 Весна Петровић, Александра Стевановић 4 3.84
7 Весна Петровић, Александра Стевановић 3 3.97
8 Весна Петровић, Александра Стевановић 30 3.56
9 Весна Петровић, Александра Стевановић 29 3.48
10 Весна Петровић, Александра Стевановић 12 3.88

Укупно учесника: 190 | Просечна оцена: 3.81