Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 320  

Да

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија "Свети Сава“

Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија "Свети Сава“

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника за препознавање симптома сагоревања на послу и овладавање стратегијама за спречавање сагоревања и редукцију стреса.

Развијање сензибилитета полазника да препознају стресне ситуације, личне реакције на стресоре и симптоме стреса. Развијање сензибилитета полазника да препознају симптоме сагоревања на послу. Едукација полазника за примену техника управљања стресом и техника рада на себи. Едукација полазника за примену техника за спречавање сагоревања на послу. Мотивација полазника за креирање личне стратегије здравог стила живота.

Очекује се да ће полазници: - унапредити личне компетенције за препознавање стресних ситуација, реакција на стресоре и симптоме стреса; - упознати елементе зачараног круга стреса и симптоме сагоревања на послу; - проширити сазнања и искуства у области идентификације спољашњих и унутрашњих извора стреса; - проширити сазнања и искуства у области идентификације симптома сагоревања на послу; - бити едуковани да примене технике управљања стресом и технике рада на себи; - бити едуковани да примене технике за спречавање сагоревања на послу; - бити мотивисани да креирају личну стратегију здравог стила живота.

 • 1. недеља
  • Уводна тема: Стрес – да ли нам треба или не? Спољашњи извори стреса
  • Унутрашње извори и зачарани круг стреса
 • 2. недеља
  • Синдром сагоревања и управљање стресом
  • Технике рада на себи (очекивања и циљеви)
 • 3. недеља
  • Превенција сагоревања – лична превенција и превенција у школском окружењу
  • „Како да не сагоримо у школи?“ - Завршне активности

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена: 3300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора, модератора обуке и адмистратора образовне платформе 2500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, коришћења Интернета, хостинга, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Петровић, Александра Стевановић 40 3.92
2 Весна Петровић, Александра Стевановић 27 3.82
3 Весна Петровић, Александра Стевановић 6 3.95
4 Весна Петровић, Александра Стевановић 33 3.75
5 Весна Петровић, Александра Стевановић 6 3.97
6 Весна Петровић, Александра Стевановић 4 3.84
7 Весна Петровић, Александра Стевановић 3 3.97
8 Весна Петровић, Александра Стевановић 30 3.56
9 Весна Петровић, Александра Стевановић 29 3.48
10 Весна Петровић, Александра Стевановић 12 3.88
11 Весна Петровић, Александра Стевановић 38 3.97
12 Весна Петровић, Александра Стевановић 29 3.88
13 Весна Петровић, Александра Стевановић 7 3.99

Укупно учесника: 264 | Просечна оцена: 3.84