Откривање региона кроз амбијенталну наставу

Каталошки број програма: 657  

Не

Наставничко удружење - Љиг, Светог Саве 22а 14240 Љиг, nulj.ljig@gmail.com, 0143445347

Ана Гошњић, a.gosnjic@gmail.com, 0143445347, 0641980929

Маријана Неговановић Обрадовић, Дипломирани филолог, мастер, ОШ "Сава Керковић" Љиг; Маја Алексић Чучак, Дипломирани психолог, ОШ "Сава Керковић" Љиг

Маријана Неговановић Обрадовић, Дипломирани филолог, мастер, ОШ "Сава Керковић" Љиг; Маја Алексић Чучак, Дипломирани психолог, ОШ "Сава Керковић" Љиг; Ана Гошњић, Професор разредне наставе, ОШ "Сава Керковић" Љиг; Драгана Золотић, Дипломирани психолог, ОШ "Сава Керковић" Љиг

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција наставника за мапирање и коришћење ресурса локалне средине у циљу планирања и реализације наставних и ваннаставних активности у амбијенталним учионицама

Разумевање појма амбијенталних учионица у циљу подстицања активних облика учења; Оснаживање наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине; Развијање компетенција наставника за интердисциплинарно тематско повезивање кроз тимски рад; Мотивисање наставника за креирање наставних и ваннаставних активности утемељених на специфичностима локалне средине.

Учесници разумеју појам амбијенталних учионица; Учесници оснажени за тимски рад на интердисциплинарном тематском планирању наставних и ваннаставних садржаја; Учесници обуке препознају значај реализације наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталној учионици и мотивисани су за проналажење начина за њену реализацију у њиховој локалној средини; Учесници стичу компетенције за остваривање различитих модела сарадње са партнерима у локалној средини.

 • 1. дан
  • Уводно предавање
  • Појам амбијенталне учионице
  • Пауза
  • Приказ примера добре праксе реализовања амбијенталне наставе
  • Уочавање могућности коришћења ресурса средине и механизми сарадње са партнерима у локалној зједници
  • Пауза
  • Израда сценарија за извођење интердисциплинарних наставних и ваннаставних активности
  • Пауза
  • Излет, ескурзија, настава у природи – један од путева до амбијенталне наставе.
  • Упутства учесницима за активности након семинара и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара по учеснику(ауторски хонорари, услуге Наставничког удружења Љиг)