Радни листови, креирање по фазама часа

Каталошки број програма: 568  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, , Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Јелена Тасић, , Економско-трговинска школа Врање Иницијално образо; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш;

Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, , Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за креирање радних листова, уз развијање компетенција за њихову израду и примену у разним фазама часа, ради унапређења наставног процеса

Упознавање наставника са теоријским основама разлога за креирање радних листова (активно-оријентисаном наставом, техникама рада и учења, циљевима, исходима и компетенцијама). Оспособљавање учесника за креирање и модификовање радних листова за поједине фазе часа. Упознавање са начинима, критеријумима праћења и вредновања активности ученика у току рада на радним листовима. Упознавање са предностима и манама употребе радних листова у настави. Развијање компетенција за планирање и програмирање рада водећи рачуна да се садржај учини интересантнијим и разумљивијим ученицима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријске основе, Радни листови за уводни део часаПаузаРадни листови за главни део часаПаузаРадни листови за завршни део часаПаузаМодификовање радних листова

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране полазника семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.98
2 Економска школа Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.98
3 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање Сретен Јовић, Имре Зомбори 26 3.97
4 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање Сретен Јовић, Имре Зомбори 23 3.9
5 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.95
6 Машинска школа Ниш; Шумадијска 1а Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.95
7 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Леесковачког одреда 6 Лесковац Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.94
8 Средња школа Бабушница Сретен Јовић, Имре Зомбори 30 3.97
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врање Сретен Јовић, Имре Зомбори 30 3.92

Укупно учесника: 259 | Просечна оцена: 3.95