Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Каталошки број програма: 1  

Не

Друштво школских библиотекара Србије, Есад пашина 26, Геолошко-хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", Београд, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Мирјана Радовановић Пејовић, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Светлана Јакшић, мастер, ОШ "Никола Тесла", Винча, Београд

Ивана Ранковић, , „Деспот Стефан“ и „Доситеј Обрадовић" Крушевац; Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Мирјана Радовановић Пејовић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице; Ана Дуковић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ „Алекса Дејовић“ Сев; Светлана Јакшић, мастер, ОШ "Никола Тесла", Винча, Београд; Ингрид Граорац, дипломирани филолог, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Батајница

библиотекарство

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција наставника, билиотекара, стручних сарадника у креирању нових видова класичног и е-читања, правилног коришћења информација и подизању нивоа целокупног учења у образовно-васпитном процесу

Упознавање са разноврсним начинима класичног и савременог читања. Унапређивање знања наставника везано за нов концепт е-библиотеке, е-читања, могућности дигиталне претраге садржаја и нова улога наставника у њиховом коришћењу. Оснаживање сарадње наставника, библиотекара и стручних сарадника у новим видовима читања. Охрабривање корисника да искусе стварање и коришћење информација у циљу стицања знања и вредновања истих. Обучавање наставника да креирају библиотеку у облаку и да је користе за потребе читања и учења у школи. Унапређивање целокупног образовно-васпитног процеса и задовољство у могућностима читања. Сагледавање улоге библиотеке у дигиталном добу на примеру највећих светских е-библиотека.

По завршетку обуке учесници ће бити у стању да: - користе различите видове класичног и савременог читања у наставном процесу - користе информације у свим форматима и медијима који су доступни у е – библиотекама - планирају и реализују своје и ученичке активности уз нове могућности и афирмацију е-читања, е-садржаја и е-библитека са циљем остваривања планираних исхода наставе - креирају библиотеку у облаку - реализују активности наставника, библиотекара, стручних сарадника у новим видовима читања - сагледавају улогу библиотеке у дигиталном добу

 • 1. дан
  • Увод у обуку: Шта је читање?
  • Видови класичног и савременог читања у школи
  • Читалачке активности у оквиру школске библиотеке
  • Пауза за кафу
  • Како дигитално окружење мења свет читања
  • Пример школске библиотеке у облаку
  • Пауза за ручак
  • Креирање школске библиотеке у облаку
  • Авантуре и изазови библиотеке дигиталног доба
  • Евалуација тема семинара

25

дана: 1
бодова: 8

1800 динара по учеснику за групу од 25 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; путни трошкови и смештај се додатно наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.94
2 Библиотека града Београда Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.93
3 Библиотека "Петар Кочић" (организациона јединица Библиотеке града Београда), Вишка 3 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.9
4 ОШ "Никола Тесла", Винча Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 22 3.94
5 Шабачка гимназија, Масарикова 13 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.88
6 БГБ одељење библиотека "Илија Гарашанин", Гроцка Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 14 3.99
7 Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Трг слободе 2, Зрењанин Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 18 3.83
8 Медицинска школа "Надежда Петровић", Наде Димић бр.4, Земун Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.55
9 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац Ивана Ранковић, Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 12 3.92
10 Библиотека "Лаза Костић", Кировљева, Баново брдо,огранак Библиотеке града Београда,Чукарица Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 14 3.94
11 Народна библиотека Ужице, Трг партизана 12 Бранка Алимпијевић, Ана Дуковић, Светлана Јакшић 15 3.97
12 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.9
13 Библиотека Димитрије Туцовић у Лазаревцу, улица Карађорђева 57 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.89
14 Народна библиотека Вук Караџић у Крагујевцу, улица др Зорана Ђинђића 10/6 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.91
15 Библиотека Петар Кочић, Вишка 3 (организациона јединца Библиотеке града Београда) Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић, Ингрид Граорац 20 3.94

Укупно учесника: 315 | Просечна оцена: 3.9