Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Каталошки број програма: 1  

Не

Друштво школских библиотекара Србије, Есад пашина 26, Геолошко-хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", Београд, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Мирјана Радовановић Пејовић, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Светлана Јакшић, мастер, ОШ "Никола Тесла", Винча, Београд

Ивана Ранковић, , „Деспот Стефан“ и „Доситеј Обрадовић" Крушевац; Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Мирјана Радовановић Пејовић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице; Ана Дуковић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ „Алекса Дејовић“ Сев; Светлана Јакшић, мастер, ОШ "Никола Тесла", Винча, Београд; Ингрид Граорац, дипломирани филолог, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Батајница

библиотекарство

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција наставника, билиотекара, стручних сарадника у креирању нових видова класичног и е-читања, правилног коришћења информација и подизању нивоа целокупног учења у образовно-васпитном процесу

Упознавање са разноврсним начинима класичног и савременог читања. Унапређивање знања наставника везано за нов концепт е-библиотеке, е-читања, могућности дигиталне претраге садржаја и нова улога наставника у њиховом коришћењу. Оснаживање сарадње наставника, библиотекара и стручних сарадника у новим видовима читања. Охрабривање корисника да искусе стварање и коришћење информација у циљу стицања знања и вредновања истих. Обучавање наставника да креирају библиотеку у облаку и да је користе за потребе читања и учења у школи. Унапређивање целокупног образовно-васпитног процеса и задовољство у могућностима читања. Сагледавање улоге библиотеке у дигиталном добу на примеру највећих светских е-библиотека.

По завршетку обуке учесници ће бити у стању да: - користе различите видове класичног и савременог читања у наставном процесу - користе информације у свим форматима и медијима који су доступни у е – библиотекама - планирају и реализују своје и ученичке активности уз нове могућности и афирмацију е-читања, е-садржаја и е-библитека са циљем остваривања планираних исхода наставе - креирају библиотеку у облаку - реализују активности наставника, библиотекара, стручних сарадника у новим видовима читања - сагледавају улогу библиотеке у дигиталном добу

 • 1. дан
  • Увод у обуку: Шта је читање?
  • Видови класичног и савременог читања у школи
  • Читалачке активности у оквиру школске библиотеке
  • Пауза за кафу
  • Како дигитално окружење мења свет читања
  • Пример школске библиотеке у облаку
  • Пауза за ручак
  • Креирање школске библиотеке у облаку
  • Авантуре и изазови библиотеке дигиталног доба
  • Евалуација тема семинара

25

дана: 1
бодова: 8

1800 динара по учеснику за групу од 25 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; путни трошкови и смештај се додатно наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.94
2 Библиотека града Београда Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.93
3 Библиотека "Петар Кочић" (организациона јединица Библиотеке града Београда), Вишка 3 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.9
4 ОШ "Никола Тесла", Винча Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 22 3.94
5 Шабачка гимназија, Масарикова 13 Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 25 3.88
6 БГБ одељење библиотека "Илија Гарашанин", Гроцка Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 14 3.99
7 Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Трг слободе 2, Зрењанин Бранка Алимпијевић, Светлана Јакшић 18 3.83

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.92