"Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду“

Каталошки број програма: 226  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314 , 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Данијела Дапчевић Мартић, Магистар, ШОСО „Милан Перовић“ са домом ученика; Милица Ерцег, , ОШ "Петефи Шандор"

Данијела Дапчевић Мартић, Магистар, ШОСО „Милан Перовић“ са домом ученика; Милица Ерцег, , ОШ "Петефи Шандор"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенција учитеља за поучавање и учење и васпитача за непосредни рад са децом редовне популације, као и децом са сметњама у развоју методологијом Монтесори педагогије стављајући дете у активну улогу откривања знања.

Упознавање учесника са основним начелима васпитног рада по Монтесори педагогији (праћење периода посебне осетљивости, уважавање различитих могућности сваког детета за усвајање знања, стварање подстицајне средине за учење применом Монтесори дидактичких материјала, радни циклус, поштовање постигнуте концентрације, самодисциплина ). Представљање богатог Монтесори дидактичког материјала презентовањем његове употребе и истицањем директног и индиректног циља. Стављање учесника у активну улогу увежбавања презентованог и израда појединих дидактичких материјала да би искуствено доживели процес учења. Преношење искустава примене наведеног метода у раду са децом са сметњама у развоју.

Учесници имају знања о кључним појмовима Монтесори педагошке методе (праћење периода посебне осетљивости за усвајање одређених садржаја, уважавање различитих могућности деце за усвајање знања, радни циклус, поштовање постигнуте концентрације, доследност, самодисциплина). Учесници познају директни и индиректни циљ сваког презентованог материјала и савладали су њихову практичну примену. Учесници су израдили дидактичке материјале и мотивисани су за даљу израду и имплементацију у свој рад, као и за реорганизују радног окружења у подстицајну средину за учење по начелима Монтесори педагогије. Употпунили су и проширили своја знања о начину рада са децом са сметњама у развоју.

 • 1. дан
  • 1. Уводна реч предавача ; Теоријске основе Монтесори педагогије
  • 2. Презентовање и увежбавање дидактичких материјала из центра за практични живота
  • 3.Презентовање и увежбавање материјала из сензорно-перцептивног центра
  • 4. Презентовање и увежбавање материјала за развој језика и говора
 • 2. дан
  • 1. Презентовање и увежбавање материјала за усвајање математичких појмова
  • 2. Презентација и увежбавање материјала из космичког центра (сегменти осталих научних дисциплина)
  • 3. Увежбавање презентованих дидактичких материјала и израда дидактичких материјала
  • 4. Приказивање видео-записа и Powerpoint презентације деце у Монтесори простору

30

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику нето 4000 дин Цена укључује: присуствовање програму; послужење; електронски материјал и фотографије; израда дидактичког материјала; сертификат. Цена за групу: ако установа организује групу од 20-30 учесника, цена по учеснику је нето 3.500 дин. (присуствовање програму; електронски материјал и фотографије; израда дидактичког материјала и сертификат) Обавезе установе-организатора су : плаћање путних трошкова и смештаја за реализаторе, освежење и ручак за учеснике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 13 3.98
2 ПУ „МАЛИ НАУЧНИЦИ“, Сурчинска 76з, Нови Београд Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 11 3.97
3 ШОСО "Милан Петровић", Нови Сад Данијела Дапчевић Мартић, Милица Ерцег 18 3.95

Укупно учесника: 42 | Просечна оцена: 3.97