Photoshop етиде – почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 285  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа;

Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа; Славица Штрбац, спец.дипл.инж. саобраћаја, Висока ИЦТ школа;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је савладавање техника и вештина дигиталне обраде фотографија помоћу софтверског алата Adobe Photoshop.

Циљеви обухватају савладавање алата програма, принципа монтаже фотографије, рад са лејерима, маскама, текстом и оптимизацију фотографија за Интернет.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаОсновни алати у Photoshop-у (први део)2. недељаОсновни алати у Photoshop-у (други део)3. недељаЛејери 4. недељаМаске5. недељаСистематизација; Оптимизација слика за Интернет;

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по полазнику је 4700 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за предаваче,материјали за полазнике и организација завршног сусрета у Београду, Нишу и НовомСаду.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Витомир Радосављевић, Славица Штрбац 15 3.96

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.96