Претраживање и чување података на Интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 300  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа;

Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа; Славица Штрбац, спец.дипл.инж. саобраћаја, Висока ИЦТ школа;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је савладавање техника и вештина претраживања података применом Google претраживача и чување и организовање добијених података применом Google Drive клауд система за чување података.

Специфични циљеви се огледају у савладавању критеријума за избор кључних речи претраге, овладавању напредних техника претраживања, упознавању са P2P протоколом комуникације, слања и чувања великих фајлова употребом клауд сервиса попут Google Drive.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУвод у Google претраживање2. недељаGoogle претраживање3. недељаТоренти4. недељаЧување и дељење података на Интернету5. недељаСистематизација; Систематизација;

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по полазнику је 3700 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за предаваче,материјали за полазнике и организација завршног сусрета у Београду, Нишу и НовомСаду.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Витомир Радосављевић, Славица Штрбац 28 3.87

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.87