Видео материјали у настави (основи дигиталне видео монтаже)

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 288  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа;

Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа; Славица Штрбац, спец.дипл.инж. саобраћаја, Висока ИЦТ школа;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је савладавање техника и вештина видео монтаже кроз рад у програмима Filmora Wondershare и Adobe Premiere Pro.

Специфични циљеви се огледају у савладавању улога поједних целина радног окружења програма за видео монтажу, рад са временском линијом, помоћним прозором и прозором за преглед, рад са титловима, увоз снимака, прилагођавање сцимака пројекту, рад са аудио и видео транзицијама, филтерима, експоротовање материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУвод у видео монтажу2. недељаWondershare Filmora – први део3. недељаWondershare Filmora – други део4. недељаAdobe Premiere Pro5. недељаСистематизација;Систематизација;

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по полазнику је 3700 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за предаваче,материјали за полазнике и организација завршног сусрета у Београду, Нишу и НовомСаду.