Хемија плус: хемијски изазови за ученике изузетних способности

Каталошки број програма: 921  

Не

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО, КАРНЕГИЈЕВА 4 , shd@shd.org.rs, 0113370467, 0649790994 , 0113370467

Вера Ћушић, office@shd.org.rs, 0113370467, 0649790994, 0113370467

Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Снежана Зарић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Андреа Николић, Мастер хемичар, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Милан Николић, Доктор биохемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Слађана Савић, Мастер хемичар, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Далибор Станковић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Весна Милановић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Биљана Томашевић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Лидија Ралевић, Mастер професор хемије , Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Снежана Зарић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Андреа Николић, Мастер хемичар, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Милан Николић, Доктор биохемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Слађана Савић, Мастер хемичар, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Далибор Станковић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција наставника хемије за реализацију наставе хемије која подстиче и подржава развој знања, вештина и ставова ученика са изузетним способностима кроз истраживачки приступ и решавање експерименталних и теоријских проблема у хемији.

• Развијање компетенција наставника хемије за планирање и реализацију истраживачки оријентисаног учења хемије за ученике са изузетним способностима. • Развијање компетенција наставника хемије за планирање и реализацију проблемски оријентисаних лабораторијских вежби за ученике са изузетним способностима. • Развијање компетенција наставника хемије за планирање и реализацију учења хемије кроз решавање рачунских и других теоријских проблема за ученике са изузетним способностима.

• Наставници идентификују различите теме погодне за истраживачки рад ученика са изузетним способностима, планирају тип пројекта (у реалном контексту или налик проблемима у реалном свету, структуриран, полу-структуриран или неструктуриран) и зависно од типа пројекта предлажу да ли ће методологија бити предложена ученицима или ће је сами планирати, као и материјал за рад. • Наставници планирају проблемски оријентисане лабораторијске вежбе за ученике са изузетним способностима, усклађене с исходима из наставног програма. • Наставници припремају рачунске и друге теоријске проблеме за ученике са изузетним способностима, усклађене с исходима из наставног програма.

 • 1. дан
  • Циљеви, карактеристике и поставка проблемски оријентисаних лабораторијских вежби
  • Пауза
  • Лабораторијска вежба из опште и неорганске хемије
  • Пауза за ручак
  • Лабораторијска вежба из аналитичке хемије
  • Пауза
  • Рачунски и теоријски проблеми из опште и неорганске хемије
 • 2. дан
  • Лабораторијска вежба из органске хемије
  • Пауза
  • Рачунски и теоријски проблеми из органске хемије
  • Пауза за ручак
  • Лабораторијска вежба из биохемије
  • Пауза
  • Истраживачки оријентисано учење хемије и пројекатска настава хемије
 • 3. дан
  • Лабораторијска вежба из примењене хемије
  • Пауза
  • Радионица: Припрема предлога пројеката за учење хемије кроз истраживање
  • Пауза за ручак
  • Радионица: Експериментални, теоријски и рачунски проблеми
  • Пауза
  • Акциона истраживања
  • Евалуација

30

дана: 3
бодова: 24

6500 динара Спецификација: лабораторијско посуђе, прибор и супстанце, фасцикле, оловке, штампани материјал са изводима предавања, лабораторијским вежбама, рачунским и теоријским проблемима, освежења и ужина, надокнада за реализаторе и администрацију