Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје

Каталошки број програма: 907  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Велимир Лукић , доктор економских наука , Економски факултет у Београду; Небојша Шулетић , доктор историјских наука, Филозофски факултет у Београду;

Велимир Лукић , доктор економских наука , Економски факултет у Београду; Небојша Шулетић , доктор историјских наука, Филозофски факултет у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је унапређење исхода образовања путем јачања мултидисциплинарне компоненте у подучавању наставног садржаја из историје, са нагласком на област економије, и подизање професионалног капацитета и компетенција наставника.

Специфични циљеви су: 1.) разумевање деловања економских фактора на ток историјских процеса, 2.) развој вишедимензионалног приступа у анализи друштвених догађања, 3.) појашњење значаја финансирања државног буџета за функционисање државе (на примерима Османског царства, Краљевине Угарске и Хабсбуршке монархије), 4.) изучавање проблема финансирања војске, 5.) објашњење улоге новца у развоју цивилизације, 5.) разумевање простора и времена у којима избија хиперинфлација, 6.) стицање знања за разумевање појава које се збивају у савременом друштву, 7.) успешније промовисање социјалне релевантности садржаја предмета и 8.) овладавање узроцима финансијских и економских криза кроз историју.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данОсманска освајања у Европи и питање државног буџета: Османско царство (1458–1606) (Пауза 15 мин) Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Краљевина Угарска (1458–1526) (Пауза 15 мин)Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Хабзбуршка монархија (1526–1606) (Пауза 15 мин)Настанак и развој новца – улога новца у развоју друштва (Пауза 60 мин)Феномен инфлације (Пауза 15 мин)Финансијска криза и друштвени односи

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1990 дин. (у цену су укључени трошкови освежења за учеснике и радних материјала).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економско-трговинска школа, Доситејева 46, Краљево Велимир Лукић , Небојша Шулетић 26 3.89

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.89