Планирање, припремање и релизација тематске наставе

Каталошки број програма: 261  

Не

Основна школа Драган Ковачевић, Шафарикова 8, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981 , 0113223328

Силвана Павловић, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Драган Рапаић, доктор наука, Факултет за специјану едукацију и рехабилитацију; Силвана Павловић, дипломирани дефектолог тифлолог, ОШ "Драган Ковачевић"; Љубомир Јанковић, дипломирани историчар, ОШ "Драган Ковачевић"; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Драган Рапаић, доктор наука, Факултет за специјану едукацију и рехабилитацију; Силвана Павловић, дипломирани дефектолог тифлолог, ОШ "Драган Ковачевић"; Љубомир Јанковић, дипломирани историчар, ОШ "Драган Ковачевић"; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развој и примена тематске наставе у образовању ученика са сметњама у развоју.

Усавршавање знања наставног особља о хоризонталној и вертикалној повезаности предмета у нижим и вишим разредима основне школе; Развој вештина наставног особља за идентификацију повезаности тематских области програмских садржаја различитих предмета; Усавршавање знања наставног особља о планирању, организацији и реализацији тематске наставе са ученицима са сметњама у развоју; Развој вештина планирања, организације и реализације тематске наставе са ученицима са сметњама у развоју који похађају наставу према ИОПу-1, као и ученика који похађају наставу према ИОПу-2.

Полазници програма ће бити теоријски и практично оспособљени за планирање, припремање и реализацију тематске наставе која излази у сусрет специфичним потребама ученика са сметњама у развоју кроз: 1) анализу вертикалне и хоризонталне повезаности програмских садржаја у нижим и вишим разредима, као основе тематског планирања; 2) тематско планирање за ученике који похађају наставу према ИОПу-1; 3) тематско планирање за ученике који похађају наставу према ИОПу-2; 4) Припрема за тематски час наставе за ученике нижих и виших разреда основне школе.

 • 1. дан
  • Регистрација учесника
  • Тематска настава за децу са сметњама у развоју као основа учења и развоја
  • Пауза
  • Припрема за час тематске наставе за ученике млађих разреда основне школе
  • Пауза
  • Припрема за час тематске наставе за ученике старијих разреда основне школе
  • Пауза за ручак
  • Препознавање вертикалне и хоризонталне повезаности садржаја предмета у наставним плановима
  • Пауза
  • Планирање, организација и реализација тематске наставе за ученике који похађају наставу према ИОП-у
  • Затварање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 4.000,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно -потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.