До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Каталошки број програма: 432  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Милева Мојић, Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево;

Милева Мојић, Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског, Ваљевска гимназија; Каролина Нешковић, Учитељски факултет у Ужицу – 7. степен, ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за реализовање интерактивне наставе кроз примену различитих метода и техника.

 Разумевање функција, предности и ограничења појединих метода и техника, као и критеријума за њихов избор  Пружање подршке наставницима у развијању стратегија учења која ученике воде ка функционалним знањима  Практична примена метода и техника у образовно-васпитном раду

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводКонцепт интерактивне наставеПаузаУчити како учитиПаузаМетоде и технике учењаПаузаПрипрема за час интерактивне наставеЗавршна дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Милева Мојић, Милена Петровић 18 3.69
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.92
3 "Ваљевска гимназија" Ваљево Милева Мојић, Ана Ракић 24 3.9
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Милена Петровић, Каролина Нешковић 9 3.87
5 Медицинска школа " Андра Јовановић" Шабац Милева Мојић, Ана Ракић 26 3.94
6 Медицинска школа " Андра Јовановић" Шабац Милена Петровић, Каролина Нешковић 25 3.91
7 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Каролина Нешковић 20 3.98
8 ОШ``Паја Маргановић`` Милева Мојић, Милена Петровић 24 3.9
9 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.9
10 Техничка школа Ваљево Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.85

Укупно учесника: 236 | Просечна оцена: 3.89