Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе

Каталошки број програма: 829  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ „Милан Ракић„ Мионица; Катарина Чарапић, Професор српског језика и књижевности, Средња школа „Мионица„;

Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ „Милан Ракић„ Мионица; Катарина Чарапић, Професор српског језика и књижевности, Средња школа „Мионица„; Оливера Петровић, Дипломирани педагог, ОШ „Милан Ракић, Мионица; Андријана Шикл-Ерски, проф. разредне наставе,док. Уч.фак. Бг, ОШ „Јован Ристић„, Борча, Београд; Маја Радоман Цветићанин, проф.српског језика, Центар за културу и уметност Алексинац ; Ружица Јовановић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац; Лидија Ђоковић, професор српског језика и књижевности, Шос „Иво Лола Рибар„; Лидија Неранџић Чанда, доктор филолошких наука, Гимназија ,,Вељко Петровић„ Сомбор;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно и методичко усавршавање учитеља, односно упознавање са новим методама учења и тумачења књижевних текстова и њихова примена у методичким радионицама

Иновирање приступа садржајима српског језика како би се ученицима омогућило сврсисходније и функционалније савладавање садржаја књижевности.Оспособљавање за унутарпредметно, међупредметно и целовито интегрисање.Активирање учитеља за креативнији приступ обради књижевних садржаја. Подстицање испољавања креативних потенцијала учитеља и ученика.Унапређивање квалитета образовања са циљем помоћи учитељу да оцењивање стави у функцију напредовања ученика.Сагледавање важности употребљивости таксономија у настави и оцењивању. Формулисање критеријума оцењивања у млађим разредима основне школе на основу образовних компетенција. Пружање практичне помоћи учитељима у прављењу задатака на три нивоа сложености у сагласности са Блумовом таксономијом.

наставник разредне наставе

1. дан1. Увод2. Народна књижевност3. Бајке4. Књижевни текст као интегративни наставни модел 2. дан1. Роман2. Поезија

30

дана: 2
бодова: 14

Цена по учеснику: 3.000,00динара (хонорари за водитеље, радно-потрошни материјал за семинар и уверења за полазнике семинара)