Креативност у настави страних језика

Каталошки број програма: 879  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Маријана Иличин , професор италијанског језика и књижевнос, ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда; Ивана Глигорин, професор енглеског језика и књижевности , ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда;

Маријана Иличин , професор италијанског језика и књижевнос, ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда; Ивана Глигорин, професор енглеског језика и књижевности , ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника за поучавање и учење на креативан начин, увођење иновативних средстава, материјала и метода у настави страних језика, развој креативности како код наставника тако и код самих ученика.

Развијање свести о креативности као неопходном елементу у савременој настави страних језика, стицање знања о техникама, средствима, материјалима и методама које олакшавају ученицима учење страних језика захваљујући примени креативности у раду, оспособљавање за кориштење различитихнаставних материјала у циљу лакшег и бољег учења и подизања мотивације код ученика, побољшање комуникације на часу, развој језичких вештина, примена CLIL методе, значај употребе мултимедијалних средстава у настави страних језика, прилагођавање постојећих дидаткичких материјала и задатака као и израда нових, ради стварања могућности за лакше, брже и учење на занимљивији начин.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПојам креативности, теоријска полазишта, кључни чиниоци креативног часаПаузаПредлози за креативан часПаузаКултура и елементи културе као основа за креирање наставног материјала CLIL методаПаузаУметност као основа за креирање наставног материјалаПаузаГастрономија као основа за креирање наставног материјала ПаузаРезиме и дискусија Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

ЈЕДНОДНЕВНИ Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника 2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за образовање Крагујевац, Трг Тополиваца 4 Маријана Иличин , Ивана Глигорин 22 3.74

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.74