Даровито дете у школи и шта са њим

Каталошки број програма: 194  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ„Десанка максимовић„ Ваљево ; Мира Јовановић, доктор педагошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац;

Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ„Десанка максимовић„ Ваљево; Мира Јовановић, доктор педагошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Обогаћивање знања наставника о феномену даровитости, сензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, као и стицање знања о облицима и методама васпитно-образовног рада са даровитим ученицима у основној школи

Стицање знања о природи феномена даровитости, о факторима развоја даровитости, о различитим типовима и нивоима даровитости, о специфичностима породичног и емоционалног статуса даровитих ученика, о даровитима који подбацују; унапређење наставничких вештина значајних за напредовање даровитих ученика, стицање знања о специфичним васпитно-образовним потребама даровитих, као и о методама и облицима васпитно- образовног рада са даровитим ученицима, укључујући и индивидуални образовни план за даровите ученике (ИОП3)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данОтварање семинара, представљање учесника, појмовна одређења даровитостиПАУЗАНаучне концепције даровитостиПАУЗАНовија истраживања даровитости значајна за школску праксу и имплицитне теорије о даровитостиПАУЗАРазвој даровитости, типови и нивои даровитости2. данПородични и емоционални статус даровитог дететаПАУЗА Васпитно-образовне потребе даровитих ученикаПАУЗАИдентификација даровитих и облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима у основој школиПАУЗАИндивидуални образовни план за даровите ученике у основној школи; Подбацивање даровитих ученика

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Миодраговић" Београд Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 25 3.93
2 ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.92
3 ОШ“Симеон Аранички“, Стара Пазова Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.75
4 Основна школа "IV краљевачки батаљон" Краљево Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 28 3.94
5 ОШ "Слободан Бајић Паја", Пећинци Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 29 3.89
6 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 22 3.85
7 Основна школа "Вук Караџић", Сурчин Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 27 3.96
8 ОШ "Слободан Секулић", Ужице Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 17 3.88
9 Прва основна школа Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 4
10 ОШ "Сестре Илић", Ваљево - онлајн реализација Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 27 3.97

Укупно учесника: 265 | Просечна оцена: 3.91